wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Dzień Ziemi 2010

Strona główna

Dzień Ziemi 2010

25 kwietnia 2010 r. odbędą się ogólnopolskie obchody Światowego Dnia Ziemi 2010, organizowanego już od 40 lat na świecie i od 20 lat w Polsce. Święto to  od samego początku ma na celu promowanie postaw ekologicznych, przybliżanie społeczeństwu problemów związanych ze współczesną ekologią, upowszechnianie czystych technologii, szeroko pojętą edukację w zakresie ochrony środowiska oraz propagowanie idei zrównoważonego rozwoju. Jest to również okazja do przedstawienia ogółowi odbiorców zagrożeń naszej planety oraz dyskusji o zależnościach pomiędzy ochroną środowiska naturalnego a zdrowiem i życiem jej mieszkańców.
Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło 2010 rok Międzynarodowym Rokiem Różnorodności Biologicznej, dlatego też tegoroczne obchody Dnia Ziemi przebiegać będą pod hasłem „Różnorodność w nas, bioróżnorodność wokół nas”.
Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej - organizator polskich obchodów Dnia Ziemi 2010 zamierza zrealizować w związku z tym szereg akcji edukacyjnych związanych z bioróżnorodnością: kampanie informacyjne, szkolenia, warsztaty, wystawy, konferencje oraz konkursy. Obchody zwieńczy finałowy piknik organizowany 25 kwietnia na Polu Mokotowskim w Warszawie.
Do udziału w projektach zapraszane są m.in. dzieci i młodzież, społeczności lokalne, osoby zajmujące się ochroną przyrody społecznie i zawodowo, przedstawiciele samorządów lokalnych.
Tematyka związana z  ochroną środowiska i bioróżnorodnością jest bardzo bliska działkowcom i ich Związkowi, to właśnie ogrody działkowe stanowią przysłowiowe płuca miast, miejsca zdrowego wypoczynku oraz ostoję bioróżnorodności. Zachęcamy działkowców i zarządy ogrodów do angażowania się w obchody Dnia Ziemi oraz realizację własnych inicjatyw z tym związanych. Dzięki temu coraz więcej ludzi będzie miało szanse zmienić sposób patrzenia na przyrodę i zrozumieć konieczność dbania o stan naturalnego środowiska.


SM

« Powrót