wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Obradowali Prezesi Okręgowych Zarządów Polskiego Związku Działkowców.

Strona główna

Obradowali Prezesi Okręgowych Zarządów Polskiego Związku Działkowców.

 


W dniach 23-24 marca 2010 roku w Warszawie odbyła się narada prezesów okręgowych zarządów PZD zorganizowana przez Krajową Radę PZD.W naradzie wzięli także udział dyrektorzy biur OZ.
Narada poświęcona była sytuacji działkowców, ogrodów i Związku w świetle złożonego przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją sześciu przepisów ustawy o ROD z dnia 8 lipca 2005 r.
Uczestnicy narady jednomyślnie stwierdzili, że skutki  wniosku złożonego do Trybunału Konstytucyjnego mogą pociągnąć za sobą tak dalece  idące zmiany, że właściwie uniemożliwią funkcjonowanie rodzinnych ogrodów działkowych i praktycznie zamykają  im możliwości rozwoju, a także  mogą zniszczyć to co już zostało osiągnięte. Najbardziej bulwersuje działkowców negowanie ich prawa do własności nasadzeń i naniesień na użytkowanych przez nich działkach oraz  podważanie tytułu prawnego do gruntów, na których mieszczą się ogrody działkowe. Złożenie wniosku przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego jest kolejnym elementem walki z ogrodami działkowymi, a tym samym podważaniem praw do istnienia społecznej i samorządnej organizacji, jaką jest Polski Związek Działkowców.
 Obradujący zwrócili uwagę  jak ważne jest zaangażowanie wszystkich struktur Związku w obronę ustawy, jak istotny jest każdy głos poparcia dla obecne obowiązującej ustawy o ROD. Został położony nacisk na potrzebę dotarcia z  pełną  informacją do  wszystkich działkowców, jak zmienią się ich prawa i przywileje wraz z ewentualną zmianą ustawy o ROD.
Dyskutowano także nad nader ważnymi dla funkcjonowania ROD, ale również dla wizerunku ogrodów i Związku problemami  zamieszkiwania i zameldowania na działkach oraz budownictwa ponadnormatywnego. Dyskusja dotyczyła głównie zapobiegania powstawania samowoli budowlanych, oraz zamieszkiwania i zameldowania na działkach, a także metodami likwidacji istniejących naruszeń praw w tym zakresie.

Narada odbyła sie pod przewodnictwem Prezesa PZD Pana Eugeniusza Kondrackiego.

AM

« Powrót