wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Przedstawiciele Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie u Marszalka Województwa Zachodniopomorskiego.

Strona główna

Przesdtawiciele Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie u Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Dnia 9 marca 2010 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie odbyło się spotkanie Vice-Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Pana Jana Krawczuka oraz Dyrektora Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego Pana Jarosława Rzepy z przedstawicielami okręgu szczecińskiego PZD w którym udział wzięli:


Prezes Okręgowego Zarządu PZD - Tadeusz Jarzębak

 Dyrektor Biura OZ PZD - Tomasz Olkuski

Członek  Członek OZ PZD - Józef  Romanowski


          Spotykanie odbyło się z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego.
Pan Vice-Marszałek Jan Krawczuk ciepło i serdecznie podjął przedstawicieli Okręgu Szczecińskiego. Podzielił się pełną informacją o rozliczeniu się przez Urząd Miejski z obowiązku zwrotu opłat wpłaconych przez ROD za pobór wód podziemnych do 5 lat wstecz. Środki finansowe wpłynęły na konta ROD. Środki zwrócone będą przeznaczone na modernizację urządzeń związanych z zaopatrzenie w wodę użytkowników działek. W skali okręgu szczecińskiego Urząd Marszałkowski przekazał kwotę która wynosi 267 732,87 zł.
          Marszałek interesował się żywo wszystkimi problemami ogrodów działkowych w okręgu - ich rozwojem, funkcjonowaniem, kłopotami, a także współpracą międzyokręgową z okręgiem koszalińskim PZD, będącym częścią składową województwa Zachodniopomorskiego.
          Cenną była inicjatywa ze strony Pana Marszałka, aby takie spotkania odbywały się czyściej w celu weryfikowania informacji na roboczo.
Został wstępnie zaakceptowany projekt regulaminu pn. „rodzinne ogrody działkowe społeczeństwu województwa zachodniopomorskiego', który po zatwierdzeniu przez Zarząd Urzędu Marszałkowskiego zostanie przekazany dla rodzinnych ogrodów działkowcy województwa.
           Konkurs byłby organizowany przy udziale Urzędu Marszałkowskiego w zakresie zabezpieczenia środków finansowych na nagrody rzeczowe które pozwolą zabezpieczyć realizację celu, jakiemu ma służyć organizowany konkurs.
          Ostatnie podobne takie spotkanie odbyło się jeszcze za kadencji Marszałka W Województwa prof. Zygmunta Meyra.
19 MAR. 2010 15:16
OD
         Spotkanie rodzi nadzieję na dobrą współpracę i pozytywne efekty w realizacji zadań nakreślonych przez I Kongres Polskiego Związku Działkowców w obronie ROD, który wytyczył perspektywy rozwojowe rodzinnych ogrodów działkowcy w służbie całego społeczeństwa.


Prezes Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie
Mgr Tadeusz Jarzębak

« Powrót