wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Krajow Konferencja Szkoleniowa SSI PZD w Końskowoli.

Strona główna

Krajowa Konferencja Szkoleniowa Społecznej Służby Instruktorskiej PZD
w Końskowoli

Krajowa Rada PZD oraz Okręgowy Zarząd PZD w Lublinie zorganizował w dniach 16-18 marca  br. w  Lubelskim  Ośrodku  Doradztwa  Rolniczego w Końskowoli   Krajową Konferencję Szkoleniową dla Instruktorów Krajowych i Okręgowych Społecznej Służby Instruktorskiej PZD z okręgów w Lublinie, Łodzi, Krakowie, Rzeszowie i Białymstoku.
 W konferencji wziął udział prezes OZ PZD w Lublinie Stanisław Chodak , który przedstawił aktualną sytuację PZD i wynikające z niej zadania dla służb instruktorskich.
Instruktorzy SSI uczestnicząc w konferencji pogłębili swoją wiedzę z zakresu ochrony roślin na działkach w 2010 roku, zasad i znaczenia cięcia wiosennego drzew i krzewów owocowych, zasad planowania warzywnika na działkach oraz prawidłowego zagospodarowania i modernizacji działki z uwzględnieniem zastosowania roślin ozdobnych. Umiejętności praktyczne cięcia drzew owocowych uczestnicy konferencji mogli doskonalić podczas pokazu praktycznego. Wykłady poprowadzili  wykładowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz doświadczeni  specjaliści  ds. sadownictwa i warzywnictwa z Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli.
Osobny blok tematyczny konferencji obejmował zagadnienia związane z zasadami organizacji pracy instruktorów SSI.
 Społeczna Służba Instruktorska spełnia ogromną rolę w organizowaniu oraz udzielaniu poradnictwa ogrodniczego dla działkowców. Do podstawowych zadań ustawowych i statutowych SSI PZD należy organizowanie poradnictwa w zakresie prawidłowego zagospodarowania i modernizacji ogrodów działkowych i działek, upowszechniania wiedzy i nowości ogrodniczych, racjonalnej uprawy i ochrony roślin oraz ochrony środowiska.
 Uczestnicy konferencji podzielili  się swoimi doświadczeniami w pracy instruktorskiej oraz aktywnie uczestniczyli w dyskusji na temat wypracowania metod mających na celu podniesienie rangi służby instruktorskiej, pozyskiwania nowych instruktorów, zwiększenia zainteresowania nowych działkowców oraz innych użytkowników działek szkoleniami oraz pokazami praktycznymi. Poruszano również zagadnienia związane z metodami promocji ogrodów oraz współpracy zarządów ROD i OZ-ów z lokalnymi władzami samorządowymi.
W nawiązaniu do wniosku z dnia 22 lutego 2010 roku skierowanego przez  Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego RP do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności sześciu artykułów Ustawy o ROD z 2005 roku z Konstytucją RP uczestnicy konferencji wypracowali stanowisko w którym wyrazili sprzeciw i oburzenie wobec treści zawartych we wniosku. Wyrażono przekonanie, że Trybunał Konstytucyjny, w którego rękach spoczywa los polskich działkowców nie dopuści do zniszczenia wielopokoleniowego dorobku i tradycji ogrodnictwa działkowego w Polsce. Po złożeniu podpisów,  stanowisko skierowane zostało  do Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Prezesa Sądu Najwyższego, Marszałka Sejmu i Senatu oraz KR PZD.
Miłym akcentem podsumowującym spotkanie było wręczenie przez prezesa  OZ w Lublinie St. Chodaka wszystkim uczestnikom konferencji książek wydawnictwa działkowiec .

 

                                                                                           


Opracowała Alicja Gurzyńska inst..ogr.KR

 

« Powrót