wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Sprawozdanie z Krajowej Konferencj Szkoleniowej dla Instruktorów Krajowych i Okręgowych Społecznej Służby Instruktorskiej w Pile.

Strona główna

Sprawozdanie z Krajowej  Konferencji Szkoleniowej dla Instruktorów Krajowych i Okręgowych Społecznej Służby Instruktorskiej PZD w Pile


W dniach 10-12 marca br. w Pile dzięki Krajowej Radzie PZD oraz pomocy organizacyjnej ze strony OZ w Pile została zorganizowana konferencja szkoleniowa. Spotkanie adresowane było do Instruktorów Krajowych i Okręgowych Społecznej Służby Instruktorskiej PZD z okręgów w Gorzowie Wlkp., Koszalinie, Pile, Poznaniu, Słupsku i Szczecinie. Konferencję uświetnił swoją obecnością Prezes OZ w Pile, pan Marian Praczyk. Celem konferencji było propagowanie wiedzy ogrodniczej wśród tych członków PZD, którzy mają bezpośredni kontakt z działkowcami i mogą wpłynąć na prawidłowy sposób użytkowania oraz modernizowania działek. W czasie gdy ruch ogrodnictwa działkowego jest przedmiotem tak wielu ataków prawidłowe funkcjonowanie, zagospodarowanie i atrakcyjność wizualna ogrodów jest niezwykle istotna. Poprzez organizację takich szkoleń podkreślono także wielką rolę oraz znaczenie Społecznej Służby Instruktorskiej.
W czasie konferencji uczestnicy mieli okazję pogłębić swoją wiedzę z dziedziny warzywnictwa, ochrony roślin, czy zastosowania roślin ozdobnych. Nie zabrakło także wykładu poświęconego sadownictwu, który został uzupełniony praktycznym pokazem cięcia drzew i krzewów owocowych, przeprowadzonym w jednym z pilskich ogrodów działkowych. Zaprezentowano również sposoby prawidłowego zagospodarowania i modernizowania działek. Część spotkania poświęcono kwestiom organizacji pracy oraz wymianie doświadczeń. Szczególnie cenne były uwagi tych Instruktorów, którym udało się wypracować własne, skuteczne metody wdrażania wiedzy ogrodniczej. Konferencję zakończyło wystąpienie pani Wiceprezes OZ w Pile, Marii Fojt, w którym nakreśliła aktualną sytuacje Związku, a także inne, ważne dla ogrodnictwa działkowego problemy, z którym PZD stara się zaradzić. Zebrani zaniepokojeni wnioskiem jaki skierował Pierwszy Prezes Sadu Najwyższego RP do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niezgodności z Konstytucją RP sześciu artykułów ustawy o ROD sporządzili Stanowisko w tej sprawie. Pod niniejszym stanowiskiem złożono podpisy i skierowano je do Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Prezesa Sądu Najwyższego, Marszałka Sejmu i Senatu oraz KR PZD.
W podsumowaniu Konferencji podkreślono wielką wagę tego rodzaju spotkań, które poprzez szkolenie Instruktorów wpływają na dalsze propagowanie wiedzy oraz poprawne merytorycznie poradnictwo w ogrodach.   Zgromadzeni docenili doskonałą organizację spotkania oraz dobry dobór wykwalifikowanej kadry wykładowej i wyrazili nadzieję, że tego rodzaju szkolenia będą kontynuowane w przyszłości.


  Instruktor ogrodniczy KR PZD Aleksandra Bagińska

« Powrót