wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Szkolenie pracowników Okręgowych Zarządów PZD w zakresie nowego programu obsługującego Rejestr POD.

Strona główna

Szkolenie pracowników Okręgowych Zarządów PZD
w zakresie nowego programu obsługującego Rejestr
ROD

W dniach 9 – 10 marca 2010 r. w Warszawie odbyło się szkolenie dla pracowników Okręgowych Zarządów PZD w zakresie funkcji i możliwości nowego programu komputerowego, obsługującego Rejestr ROD.

Szkolenie zorganizowała Krajowa Rada PZD, a prowadzili pracownicy Wydziału Gospodarki Gruntami KR PZD. W szkoleniu wzięli udział wszyscy delegowani przez Prezesów i Dyrektorów Biur pracownicy Okręgowych Zarządów PZD, odpowiedzialni za prowadzenie spraw z zakresu dokumentacji formalno-prawnej gruntów ROD.

Podczas narady została dokonana prezentacja multimedialna nowego programu, obsługującego Rejestr ROD oraz omówiono przesłanki warunkujące jego wprowadzenie. Nowy program Rejestr ROD został stworzony w celu zabezpieczenia interesów Związku i działkowców i zastąpienia dotychczasowego programu FOX PRO, nie odpowiadającego aktualnym potrzebom PZD i posiadającego ograniczone możliwości w zakresie korzystania z danych Rejestru ROD przez Okręgowe Zarządy i Zarządy ROD.
Podstawę wpisów w Rejestrze ROD będzie stanowiła dokumentacja formalno-prawna, potwierdzająca tytuł prawny PZD do gruntów ogrodów. Dlatego tak ważne jest, aby wprowadzane dane były poprawne i wiarygodne.
Jednym z podstawowych zadań programu jest szybkie i łatwe przetwarzanie danych ROD przez jednostki organizacyjne PZD na potrzeby Związku i współpracy z samorządami oraz organami administracji państwowej.

Zostały również omówione zasady użytkowania programu obsługującego Rejestr ROD, wynikające z uchwały nr 25/2010 Prezydium KR PZD z dnia 16 lutego 2010 r. dotyczące wymagań sprzętowych dla stanowisk komputerowych w Okręgowych Zarządach PZD, rodzajów i zakresu uprawnień poszczególnych użytkowników programu, sposobu uzyskania i korzystania z indywidualnego hasła i loginu oraz możliwości programu w zakresie sporządzania raportów, w tym wypisów z Rejestru ROD i karty rejestracyjnej A i B.

Następnie zostały przedstawione zasady wdrożenia nowego programu obsługującego Rejestr ROD, wynikające z uchwały nr 26/2010 Prezydium KR PZD z dnia 16 lutego 2010 r w zakresie zasad przenoszenia danych ze starego do nowego programu Rejestr ROD odnośnie nowych funkcji programu, weryfikacji i ich uzupełniania oraz bieżącej pracy na programie Rejestr ROD.

Omówiono znaczenie praktyczne programu Rejestr ROD dla działalności jednostek organizacyjnych PZD, w tym rodzaje i wartość dokumentacji formalno-prawnej stanowiącej podstawę wpisów i dokonywania zmian w Rejestrze.
Podkreślono, że w celu optymalnego zastosowania funkcji wynikających z nowego programu obsługującego Rejestr ROD niezbędne jest szybkie i pełne wdrożenie programu, najpóźniej do końca grudnia 2010 roku.

Bardzo ważnym punktem szkolenia były również warsztaty techniczne w zakresie obsługi programu Rejestr ROD, które w sposób praktyczny umożliwiły zapoznanie się z funkcjami i możliwościami programu, na przykładzie wybranych ogrodów.
Podczas warsztatów, uczestnicy szkolenia mogli osobiście dokonać czynności operacyjnych w Rejestrze ROD w oparciu o dokumenty formalno-prawne, w zakresie różnych funkcji programu.
Podstawową jednostką operacyjną w programie Rejestr ROD dla każdego rodzinnego ogrodu działkowego jest działka geodezyjna. W związku z tym, program Rejestr ROD odnosi wszystkie zdarzenia prawne właśnie w stosunku do tej działki.
 
Nowy program umożliwi pracownikom Okręgowych Zarządów PZD bieżącą pracę z Rejestrem ROD, co gwarantuje monitorowanie aktualnego stanu prawnego gruntów ROD i niezwłoczne podejmowanie działań, mających na celu ochronę praw PZD i działkowców.


 MAK i AR

« Powrót