wyszukiwanie w serwisie
 
Strona g│ˇwna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Wspˇ│praca miŕdzynarodowa
Jak zostaŠ dzia│kowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjŕŠ
Z dzia│alnoÂci Okrŕgowych Zarz▒dˇw
Dzia│kowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Partie i Zwi▒zki Zawodowe w obronie dzia│kowcˇw
Obrady Okrŕgowych Zjazdˇw Delegatˇw PZD
Dzia│kowcy w sprawie wyborˇw parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Dzia│kowiec
Konkursy w PZD
WieÂci z Ogrodˇw...
Ciekawe linki
Wzory dokumentˇw
Archiwum wiadomoÂci
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Zwi▒zkowa
Kontakt

Konsekwencje dla osˇb naruszaj▒cych przepisy o zamieszkaniu i samowoli budowlanej - refleksja dzia│kowca

Strona g│ˇwna

Inne konsekwencje dla osˇb naruszaj▒cych przepisy o nie zamieszkiwaniu i samowoli budowlanej.

Witam i chcia│a bym podzieliŠ siŕ pewn▒ refleksj▒ !
Bardzo mi siŕ podobaj▒ i uwa┐am za na prawdŕ dawno oczekiwane i s│uszne Wasze uchwa│y ,┐e osoby ktˇre maj▒ samowolŕ budowlan▒, lub mieszkaj▒ na dzia│kach nie mog▒ byŠ cz│onkami Zarz▒dˇw ROD !
Uwa┐am, ┐e id▒c za ciosem sprawiedliwie by│oby, ┐eby te osoby nie mog│y byŠ typowane do odznacze˝ PZD, czy byŠ jurorami w rˇ┐nych konkursach ogrodowych gdzie trzeba oceniaŠ dzia│kowcˇw, ktˇrzy stosuj▒ siŕ do regulaminu PZD.  Moim zdaniem by│oby to logiczn▒ kontynuacj▒ tamtych uchwa│ i sprawiedliwie!    

    
 Pozdrawiam  
Wanda Czerniejewicz  Pozna˝

*wiadomoŠ nades│ana e-mailem na adres KR PZD w dniu 4.03.2010r

« Powrˇt