wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Spotkanie delegacji PZD z Wiceministrem Infrastruktury

Strona główna

Spotkanie przedstawicieli Związku z Wiceministrem Infrastruktury

      W dniu 5 marca br. odbyło się dwugodzinne spotkanie 20-osobowej delegacji PZD z Wiceministrem Infrastruktury Olgierdem Dziekońskim. Na czele delegacji Związkowej stał Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, któremu towarzyszyli reprezentanci działkowców z całego kraju. Ze strony resortu udział wzięli dyrektorzy odpowiednich departamentów Ministerstwa. Podczas spotkania poruszono szereg ważnych i trudnych spraw dotyczących funkcjonowania ogrodów działkowych. W szczególności odniesiono się do kwestii zabezpieczenia ROD w planach zagospodarowania przestrzennego, regulacji stanu prawnego gruntów, rozwoju i dostępności ogrodów dla społeczności lokalnych, a także budownictwa ponadnormatywnego oraz nielegalnego zamieszkiwania i meldowania na terenach ROD. Dużo uwagi poświęcono również zagadnieniom regulacji prawnych normujących funkcjonowanie ogrodów i Związku. W trakcie dyskusji przedstawiciele PZD prezentowali problemy występujące w poszczególnych regionach kraju. Podkreślali również powszechne poparcie środowiska działkowców dla obecnie obowiązującej ustawy o ROD i jej znaczenie dla trwałości i rozwoju ogrodnictwa działkowego w Polsce.
     Spotkanie odbyło się w życzliwej atmosferze wzajemnego zrozumienia, na co bez wątpienia wpływ miał fakt, że obie strony podkreślały istotne znaczenie ROD dla prawidłowego funkcjonowania miast, jak również możliwość pogodzenia potrzeb rozwojowych miast z zachowaniem na ich terenach ogrodów działkowych. Spotkanie zakończyło się uzgodnieniem o powołaniu wspólnego zespołu roboczego, w skład którego wejdą przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Związku. Zadaniem zespołu będzie omawianie i wypracowywanie rozwiązań dotyczących ogrodów działkowych.

BP i TT

« Powrót