wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Narada wiceprezesów i instruktorów etatowych OZ PZD w Warszawie 4-5 marca 2010 r.

Strona główna

Narada wiceprezesów i instruktorów etatowych OZ PZD w Warszawie 4-5 marca 2010r.

Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców w dniach 4-5 marca  2010 r.  zorganizowała w Warszawie  kolejną naradę wiceprezesów Okręgowych Zarządów  odpowiedzialnych za sprawy ogrodnicze, a więc za  zagospodarowanie i modernizację ogrodów i działek oraz promowanie i upowszechnianie oświaty ogrodniczej .
           W naradzie uczestniczyli też etatowi instruktorzy OZ-ów, których głównym zadaniem jest realizacja statutowych zadań w zakresie ogrodnictwa.
Celem narady było przedstawienie i przedyskutowanie z uczestnikami wszystkich aktualnych problemów występujących w Związku, będących w zakresie działania społecznych i etatowych służb ogrodniczych.
         Naradę otworzył  prezes  Krajowej Rady PZD Eugeniusz Kondracki,
który przedstawił informację o aktualnej sytuacji  PZD oraz omówił najważniejsze  zadania  Związku w zakresie  zagospodarowania i modernizacji ROD  i  udziału instruktorów SSI w planowanych na 2010r. przeglądach zagospodarowania i funkcjonowania ogrodów. Bardzo ważnym problemem poruszonym przez prezesa PZD  E. Kondrackiego było znaczenie szkoleń dla kandydatów  na członków związku oraz analiza wyników dotyczących ilości przeszkolonych nowych działkowców w poszczególnych okręgach w 2009 roku.
 Podkreślono również wagę i znaczenie szkoleń instruktażowych  i pokazów ciecia drzew . Bardzo zły stan drzew i krzewów na działkach jest dowodem  na to , że  drzewa są   przycinane  nieprawidłowo lub w ogóle  nie  są cięte. Na tej podstawie należy sądzić , że wiedza teoretyczna i umiejętności praktyczne  dotyczące cięcia drzew  są  niewystarczające. W związku z tym należy doskonalić  umiejętności praktyczne  poprzez udział  instruktorów SSI i działkowców w  pokazach demonstrujących technikę cięcia .


            Podczas narady  przedstawiciele  wydziału prezydialnego  KR PZD –M. Pakuła i K. Dudzińska przedstawili  inne ważne dla Związku  tematy  związane ściśle  z   planowanymi przeglądami  zagospodarowania i funkcjonowania ROD
- budownictwo na działkach oraz rola i zadania okręgowych zarządów OZ  
  i  zarządów ROD w zakresie  budownictwa  ,
          -  zamieszkiwanie i zameldowanie na działkach, regulacje , rola  OZ-ów
             i zarządów ROD,
           - przydział działek zgodny z polityką  i regulaminem związku
    Przedstawiono również projekty uchwał  w sprawie przeprowadzenia przeglądów zagospodarowania i funkcjonowania ROD oraz zagospodarowania i wykorzystywania działek w ROD, w sprawie budownictwa ponadnormatywnego, zamieszkiwania i zameldowania na działkach w ROD oraz w sprawie kryteriów przydziału działek w rodzinnych ogrodach działkowych wynikających z ich ustawowych funkcji.
Osobny blok tematyczny poświęcony był zagadnieniom ściśle związanym z rolą i zadaniami służb instruktorskich. Ta część narady miała formę wymiany doświadczeń i dyskusji pomiędzy instruktorami. I tak:
- instruktor KR  ds. ogrodnictwa Alicja Gurzyńska przedstawiła zadania służb instruktorskich w zakresie zagospodarowania i modernizacji ogrodów i działek oraz upowszechniania wiedzy ogrodniczej w tym metodyki prowadzenia szkoleń, działalności konkursowej, upowszechniania literatury fachowej. Poruszono również problem weryfikacji służby instruktorskiej oraz naboru nowych instruktorów,
- instruktor etatowy OZ Podlaskiego Czesław Kryszkiewicz podzielił swoimi doświadczeniami w zakresie kierowania i współpracy SSI
- instruktor etatowy OZ Śląskiego Maria Gibiec przedstawiła  rolę i funkcjonowanie ośrodków szkoleniowych
- instruktor etatowy OZ Mazowieckiego Zofia Ruszkowska przybliżyła temat nadzoru nad zagospodarowaniem nowych ROD i działek w tych ogrodach.

Przedstawicielki  działkowca  Małgorzata Majkowska i Ewa Kowalczyk przedstawiły  nowości wydawnicze, dystrybucję  oraz   znaczenie   wydawnictwa  w upowszechnianiu wiedzy ogrodniczej. Wszyscy uczestnicy narady zostali wyposażeni przez KR w literaturę fachową w postaci książek o tematyce ogrodniczej oraz kalendarze na 2010 rok.
Bardzo ważnym i wciąż aktualnym tematem zarówno dla instruktorów jak i dla działkowców jest problem ochrony roślin na działkach. W związku z tym z dużym zainteresowaniem spotkał się wykład prof. K. Wiecha z UR w Krakowie na temat „ Ochrona roślin na działkach w 2010r.”
Tematyka poruszana podczas narady prowadziła do wypracowania najważniejszych  zadań , które powinny być realizowane przez Okręgowe Zarządy oraz służby społeczne i etatowe  Okręgowych Zarządów.
Przedstawione tematy spotkały się z dużym zainteresowaniem słuchaczy. Wywiązała się żywa dyskusja , a uczestnicy narady zadawali dużo pytań.
Wnioski , które  zostały wypracowane i przedstawione przez prezesa Związku sprowadzały się do:
- wzmożenia wysiłków Okręgowych Zarządów, zarządów ROD i służb instruktorskich w zakresie przeprowadzenia przeglądów zagospodarowania , funkcjonowania ROD i wykorzystywania działek w 2010 roku.
- zwiększenia nadzoru nad zagospodarowaniem ogrodów i działek, zwłaszcza w zakresie budownictwa na działkach  oraz przestrzegania regulaminu ROD
- znacznego rozszerzenia programu szkolenia  działkowców w oparciu o  porady praktyczne w ogrodach i pokazy cięcia drzew i krzewów
- wypracowania metod prowadzących do zwiększenia ilości przeszkalanych kandydatów na działkowców
- znacznie większych kontaktów służb instruktorskich z zarządami ROD i działkowcami
- wzmożenie wysiłków w zakresie zwiększenia liczby ośrodków szkoleniowych
- doskonalenia działalności Społecznej Służby Instruktorskiej poprzez zwiększanie liczby instruktorów  oraz systematyczną  współpracę  OZ-ów ze służbą instruktorską.
Uczestnicy narady byli zgodni co do ogromnej roli służby instruktorskiej w realizacji zapisów statutowych i przestrzegania przepisów związkowych.
 Narada była bardzo pracowita dla wszystkich jej uczestników, pobudzała do aktywnego udziału  umożliwiając wymianę doświadczeń i wypracowanie wniosków do dalszego działania .
                           
    
                                                                                   A.Gurzyńska

« Powrót