wyszukiwanie w serwisie
 
Strona g│ˇwna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Wspˇ│praca miŕdzynarodowa
Jak zostaŠ dzia│kowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjŕŠ
Z dzia│alnoÂci Okrŕgowych Zarz▒dˇw
Dzia│kowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Partie i Zwi▒zki Zawodowe w obronie dzia│kowcˇw
Obrady Okrŕgowych Zjazdˇw Delegatˇw PZD
Dzia│kowcy w sprawie wyborˇw parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Dzia│kowiec
Konkursy w PZD
WieÂci z Ogrodˇw...
Ciekawe linki
Wzory dokumentˇw
Archiwum wiadomoÂci
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Zwi▒zkowa
Kontakt

Ogrody czy biurowce - projekt w planie zagospodarowania przestrzennego Opola.

Strona g│ˇwna

Ogrody czy biurowce – projekt zmian w planie zagospodarowania przestrzennego Opola.

 

          Opolskie  ogrody „ Kolejarz”, Dzia│kowiec Opolski” i  ogrˇd im.” Henryka Sienkiewicza”  s▒ zagro┐one likwidacj▒. Opolscy radni tereny na, ktˇrych siŕ znajduj▒ przeznaczyli w nowym projekcie studium uwarunkowania  i kierunkˇw zagospodarowania przestrzennego miasta pod tereny budowlane. Najbardziej jaskrawym przyk│adem zmian decyzji ratusza jest przeznaczenia ROD „ Dzia│kowiec Opolski” pod zabudowŕ wysokich budynkˇw( biurowcˇw).
          Sprawa zbulwersowa│a spo│ecznoŠ dzia│kowcˇw Opola. Okrŕgowy Zarz▒d Opolski PZD i Zarz▒d ROD „ Dzia│kowiec Opolski”  zg│osi│y w terminie wnioski do zmian projektu. Inicjatywa i walka OZ Opolskiego o zachowanie ogrodˇw znalaz│y sojusznika w osobie Pos│a na Sejm  RP Pana Tomasza Garbowskiego.
           W liÂcie z dnia 8 lutego 2010 r. skierowanym do Pani Prezes OZ Opolskiego Antoniny Boro˝ Pan Pose│ zadeklarowa│ swoj▒ pomoc i wyrazi│ poparcie dla dzia│a˝ Zarz▒du, ktˇry reprezentuje wielotysiŕczn▒ rzeszŕ dzia│kowcˇw z Opola. Informacje prasowe ukazuj▒ce siŕ w lokalnych mediach  zbulwersowa│y Pana Pos│a Tomasza Grabowskiego, ktˇry nie podziela opinani radnych, ┐e wa┐niejsze s▒ biurowce ni┐ ogrody dzia│kowe, ktˇre s│u┐▒ lokalnej spo│ecznoÂci.
           W marcu w siedzibie OZ PZD opolskiego odbŕdzie siŕ spotkanie prezesˇw ROD z terenu Opola, na ktˇre dzia│kowcy zaprosili Pana Pos│a.

 

AM

« Powrˇt