wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Zasady uzytkowania i wdrożenia nowego programu obsługującego Rejestr ROD

Strona główna

Zasady użytkowania i wdrożenia nowego programu obsługującego Rejestr ROD

W związku ze zbliżającym się terminem ukończenia nowego programu, obsługującego Rejestr ROD (koniec lutego 2010 r.), Prezydium Krajowej Rady PZD w dniu 16 lutego 2010 r. podjęło dwie uchwały, mające na celu określenie zasad użytkowania nowego programu Rejestr ROD oraz jego wdrożenia w Krajowej Radzie i Okręgowych Zarządach PZD.

Prowadzenie rejestru rodzinnych ogrodów działkowych należy do jednych z podstawowych obowiązków KR PZD, wynikających z art. 33 ustawy o ROD oraz uchwały nr 151/2007 Prezydium KR PZD z dnia 18.09.2007 r. w sprawie rejestrów rodzinnych ogrodów działkowych.

Rejestr ROD, zawierający w szczególności informacje o nazwie ogrodu, położeniu, obszarze, liczbie działek, statusie oraz innych danych organizacyjno - prawnych, określonych w Statucie PZD ma ogromne znaczenie dla funkcjonowania ogrodów oraz Związku.
Wypis z Rejestru ROD, sporządzany na podstawie danych w nim zawartych nie tylko potwierdza stan prawny gruntów ROD, ale niejednokrotnie jest jedynym dokumentem świadczącym o istnieniu ogrodu i prawach przysługujących PZD do terenu ROD ( w szczególności w przypadku ogrodów bez źródłowej dokumentacji formalno-prawnej).

Z tegoż względu dotychczasowy program Rejestr ROD został udoskonalony i rozbudowany o nowe funkcje i możliwości, mające na celu stworzenie pełnej i przejrzystej dla całego kraju bazy danych dotyczących rodzinnych ogrodów działkowych.

W celu usprawnienia funkcjonowania Rejestru ROD oraz obsługi programu, Prezydium Krajowej Rady PZD podjęło uchwałę nr 25/2010 w sprawie zasad użytkowania programu obsługującego Rejestr ROD, określającą wymagania sprzętowe dla programu Rejestr ROD, zasady korzystania z programu oraz zakres uprawnień poszczególnych jego użytkowników tj. użytkownika zwykłego, użytkownika wprowadzającego dane, walidatora oraz administratora.

Jak również uchwałę nr 26/2010 w sprawie zasad wdrożenia nowego programu obsługującego Rejestr ROD, która określa zasady przeniesienia danych dotyczących rodzinnych ogrodów działkowych ze starego programu Rejestr ROD w zakresie nowych funkcji programu, sposób ich weryfikacji oraz uzupełnienia, a także bieżącej pracy na programie Rejestr ROD.

Jednocześnie, w celu przybliżenia pracownikom Okręgowych Zarządów PZD zasad działania i pracy na nowym programie Rejestr ROD zostanie w dniach 9-10 marca 2010 r. zorganizowane w Warszawie szkolenie w zakresie funkcji i możliwości nowego programu obsługującego Rejestr ROD.
Tak aby, wszystkie jednostki organizacyjne PZD obsługujące Rejestr ROD potrafiły w sposób sprawny i efektywny korzystać z programu oraz na bieżącą aktualizować wszystkie zmiany odnoszące się do danych rodzinnych ogrodów działkowych.


MAK

« Powrót