wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Lokwidacja ROD

Strona główna

Likwidacje ROD


W dniu 16 lutego 2010 r. Prezydium Krajowej Rady PZD rozpoznało wnioski likwidacyjne 5 Okręgowych Zarządów PZD: Sudeckiego, w Gorzowie Wlkp., w Kaliszu, w Lublinie i Podkarpackiego i podjęło uchwały w sprawie likwidacji części ROD w związku z celami publicznymi, w tym inwestycjami drogowymi oraz w sprawie zwrotu części gruntu ogrodu jego dotychczasowemu właścicielowi.
Prezydium Krajowej Rady PZD zatwierdziło warunki likwidacji w stosunku do części ROD: „Stokrotka” w Świdnicy - 4,3613 ha - w związku z poszerzeniem ulicy i rozbudową kompleksu obiektów sportowych, „Wspólnota” w Gorzowie Wlkp. - 1,2046 ha - w związku z budową kompleksu sportowego oraz im. J. Marchlewskiego w Krotoszynie - 1,4279 ha - w związku z koniecznością zabezpieczenia położonego w sąsiedztwie kościoła zabytkowego.
Stwierdziło również faktyczną likwidację, z naruszeniem przez Okręgowy Zarząd PZD Podkarpacki obowiązujących w Związku procedur i zasad w zakresie likwidacji części ROD :„Kolejarz”, „1000-lecia”, „Hutnik I”, „Malina”, „Zdrowie” „Słoneczny” położonych w Jarosławiu - łącznie 3,9502 ha - w związku z budową obwodnicy miasta Jarosławia.
W przypadku ROD „Podzamcze” w Lublinie, Prezydium Krajowej Rady PZD wyraziło zgodę na wygaszenie prawa użytkowania do części ogrodu - 1,0698 ha - z uwagi iż teren ten był często zalewany przez rzekę Bystrzycę, zatem zagospodarowanie jego zgodnie z celem określonym w ustawie o ROD stało się niemożliwe.
Tym samym, łącznie likwidacji uległa powierzchnia 12,0138 ha, wchodząca w skład 10 ROD, która w następstwie zostanie zwrócona właścicielowi gruntu.

MAK

« Powrót