wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Działkowcy przed kolejnym sezonem

Strona główna

Działkowcy przed kolejnym sezonem

Chociaż zima jak dotąd dobrze daje się nam we znaki, a do wiosny jeszcze daleko, to Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Działkowców w Elblągu już myśli o zbliżającym się sezonie działkowym. W placówce Zarządu Okręgowego przy ulicy Kościuszki spotkali się jego członkowie reprezentujący Rodzinne Ogrody Działkowe Elbląga, Braniewa Pasłęka, Ornety i Pieniężna

Prezes Zarządu inż. Bolesław Mikołajczyk przedstawił zebranym aktualną sytuację Związku i zapoznał ich m. in. z kontrolami prowadzonymi przez Najwyższą Izbę Kontroli i Inspektorat Nadzoru Budowlanego na terenach ROD w poszczególnych okręgach. Przedstawił kompleksowy zakres tych kontroli, której należy się spodziewać również w okręgu elbląskim. Z uznaniem wypowiedział się na temat prowadzonych inwestycji w niektórych Rodzinnych Ogrodach Działkowych, zaliczając do nich: ROD im. Henryka Sienkiewicza (doprowadzenie energii elektrycznej do ogrodu), ROD im. R, Traugutta (doprowadzenie i rozprowadzenie wody), ROD im. 21-Października (przystąpił do budowy nowej świetlicy).
Istotnym przedsięwzięciem roku jest kampania sprawozdawczo-wyborcza na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Problem ten szczegółowo omówił wiceprezes OZ Antoni Dalak. Do najważniejszych tematów, jakie należałoby poruszyć na walnych zebraniach sprawozdawczo-wyborczych wiceprezes zaliczył: wjazd samochodami na teren ogrodu, wysokość składki członkowskiej, kradzieże, dewastacje, wandalizm, wysokość opłat, wywóz nieczystości i związane z tym opłaty, jednoosobowe działanie zarządów, odpłatność za wodę, opieszałość w załatwianiu skarg i zażaleń przez zarządy i komisje rozjemcze, wybranie nowego Zarządu ROD mając na uwadze właściwy dobór jego składu.
Bardzo ważnym zagadnieniem, które należy poruszyć na walnym zebraniu, powiedział Antoni Dalak to prowadzenie przez Zarząd ROD zadań inwestycyjnych i remontowych a następnie rozliczenie ich z otrzymanej dotacji OZ, Rady Krajowej PZD czy Urzędu Miejskiego. Zaproponował, ażeby wzorem lat ubiegłych, zachowując dotychczasowy klucz wyborczy, dokonać wyboru delegatów na Zjazd Okręgowy PZD,
W trakcie posiedzenia Zarząd Okręgowy PZD w Elblągu przyjął i zatwierdził plan pracy na rok 2010. Obejmuje on wszystkie najistotniejsze problemy dotyczące właściwego funkcjonowania OZ Jak również ROD, do których zaliczył realizację zadań, wynikających ze Statutu PZD i Regulaminu ROD.
Właściwą rangę nadano szkoleniom fachowym, obejmującym wszystkich instruktorów ogrodowych. Już w połowie stycznia br. zainaugurowano to ważne przedsięwzięcie pod kierunkiem instruktora ogrodnictwa Ryszarda Tomczyńskiego.
Przypomnę, że w Elblągu na obszarze ponad 400 ha funkcjonuje obecnie 61 Rodzinnych Ogrodów Działkowych (w elbląskim okręgu 81), co w przeliczeniu na pojedyncze działki pozwala stwierdzić, że średnio co piąta rodzina w Elblągu swój wolny czas spędza w ogródku.
Nasze ogrody to przecież nie tylko kawałek ojczystej ziemi, to nasze serce, nasza praca, to zdrowe owoce, warzywa, kwiaty, ptaki, zieleń i czyste powietrze. Dla wielu emerytów i rencistów to duma i wytchnienie, po latach ciężkiej wieloletniej pracy zawodowej.

        tekst Jerzy Bławat


Tydzień w Elblągu  10.02.2010 r.

 

« Powrót