wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Z życia Okręgowego Zarządu PZD w Elblągu

Strona główna

Z życia okręgowego zarządu PZD w Elblągu

 

W dniu 10 grudnia 2009 r. odbyło się spotkanie instruktorsko-szkoleniowe przewodniczących Rodzinnych Ogrodów Działkowych okręgu elbląskiego z zarządem Polskiego Związku Działkowców w Elblągu. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele ROD z Pasłęka. Uważam, że krótka informacja na ten temat jest stosowna, ponieważ Okręgowy Zarząd PZD w Elblągu posiada w administracji wszystkie pasłęckie ogrody działkowe, zrzeszające kilkaset użytkowników. Dlatego w skali okręgu poważnie się liczymy, o czym świadczy udział naszych przedstawicieli we władzach okręgu elbląskiego. Takim od wielu lat naszym przedstawicielem w zarządzie okręgu jest inż. Wiesława Wargocka, ciesząca się dużym uznaniem. Spotkanie otworzył i doskonale prowadził  w sposób dobrze zorganizowany, doświadczony działacz naszego związku prezes zarządu inż. Bolesław Mikołajczyk. W swoim wystąpieniu, które było interesujące i pouczające, omówił szczegółowo działalność Okręgowego Zarządu i Rodzinnych Ogrodów Działkowych za okres ostatnich 2 lat. Podkreślił, że ten okres był wyjątkowo bardzo trudny. Toczyła się nierówna walka w obronie Polskiego Związku Działkowców i ROD. Chodziło
przeciwnikom głównie o przywłaszczenie gruntów stanowiących własność PZD, pod pozorem uwłaszczenia działkowców. Walka zakończyła się pomyślnie dla działkowców, którzy mogą spokojnie, bez obaw zgodnie z regulaminem uprawiać swoje ogrody. Następnie prezes i jego zastępca Dalak wyczerpująco omówili zbliżającą się kampanię wyborczą w ROD, jaka odbędzie się w 20l0 r. Kolejnie w wystąpieniu przewodniczący Komisji Rewizyjnej wysoko ocenił dobro, wzorową działalność, odbywającą się w szczególnych, trudnych warunkach, w obronie praw Polskiego Związku Działkowców i Rodzinnych Ogrodów Działkowych. W odbytej dyskusji przedstawiciele ROD również pozytywnie ocenili całość działalności Zarządu Okręgu, podkreślając w kuluarach podczas przerw w obradach, wysokie predyspozycje, skromność i wrodzoną kulturę osobistą prezesa Zarządu inż. Bolesława Mikołajczyka. Dowodem był zachowany rozsądny spokój po wystąpieniu z elbląskiego ogrodu pierwszego dyskutanta  niezwiązaną z tematem obrad o zabarwieniu konfliktowym.


     Wiceprzewodniczący ROD „Malinka"
     w Pasłęku
     Wacław Polkowski

 

Głos Pasłęka Nr 1 (228) styczeń 2010

« Powrót