wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Informacja o naradach prezesów zarządów ROD w okręgu Łódzkim

Strona główna

                                                       INFORMACJA
                                            O NARADACH PREZESÓW
                                    ZARZĄDÓW ROD W OKRĘGU ŁÓDZKIM


W styczniu i lutym b.r. Okręgowy Zarząd Łódzki PZD  był organizatorem narad dla prezesów zarządów ponad 300 rodzinnych ogrodów działkowych zlokalizowanych    w okręgu łódzkim.
Ważnym zagadnieniem poruszonym podczas narad był  temat aktualnej sytuacji Polskiego Związku Działkowców w świetle ostatnich działań organów administracji państwowej różnego szczebla.
Prezesi zarządów ROD jak i poszczególni działkowcy, za pośrednictwem artykułów prasowych, publikacji internetowych oraz informacji zawartych w biuletynach Krajowej Rady PZD mieli możliwość zapoznania się z prowadzoną     w ostatnim czasie  korespondencją z Ministrem Infrastruktury, a także  z wystąpieniem Rzecznika Praw Obywatelskich,  dotyczącym rzekomego braku nadzoru nad PZD i problemami  jakie powstają   na tle zapisu o drugim terminie walnego zebrania. Temat wywołał gorącą dyskusję i oburzenie prezesów. Działania Ministra Infrastruktury i RPO odebrano  jako kolejny etap wydającej się nie mieć końca kampanii przeciwko legalnej i samorządnej organizacji jaką jest PZD. Nikt nie ma złudzeń, że celem prac analitycznych podjętych przez Ministerstwo Infrastruktury jest przygotowanie projektu takiej zmiany obecnej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, która  zaneguje sens istnienia Związku i doprowadzi do zaprzepaszczenia wielopokoleniowego dorobku działkowców. 
Rozczarowanie  i żal wzbudził  fakt, że Rzecznik Praw Obywatelskich – organ powołany w celu obrony praw i swobód obywatelskich również włączył się  w te działania, dodatkowo wykazując się nieznajomością praktycznych zasad funkcjonowania ogrodów.
Obawy i niepokój działaczy znalazły swój wyraz w pismach skierowanych do Ministra Cezarego Grabarczyka i Rzecznika Janusza Kochanowskiego   przez uczestników narady prezesów, która miała miejsce w dniu   8 lutego b.r. w Sieradzu.
Istotną kwestią narad było właściwe przygotowanie walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych. Przypomniano o obowiązku prawidłowego powiadomienia użytkowników działek o zebraniach, o tematach jakie  w porządku każdego zebrania powinny się znaleźć. Duży nacisk położono na temat wyborów członków organów w ROD oraz delegatów ogrodów   na zjazd okręgowy. Podkreślono szczególne znaczenie kandydowania i wybierania osób kompetentnych, cieszących się zaufaniem działkowców, gwarantujących wypełnianie swych funkcji w sposób racjonalny i zgodny z prawem.
Sporo miejsca poświęcono informacji na temat realizacji przez ogrody uchwały nr 1/XVIII/2005 Krajowej Rady PZD z dnia 8 grudnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia Długofalowego i Otwartego Programu Modernizacji ROD. Przekazano prezesom zarządów wzory dokumentów planowania    i realizowania inwestycji prowadzonych w ramach Programu.
Nowym, lecz w świetle nasilających się kontroli, niezwykle aktualnym punktem narad był temat przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Pracownicy biura OZŁ PZD omówili zasady  właściwego postępowania w tym zakresie. Wszyscy uczestnicy narad otrzymali  dokumenty stanowiące wzór bezpiecznego przetwarzania danych osobowych w ROD.
W ostatnim punkcie omówiono sytuację terenowo-prawną ogrodów, przypomniano prezesom o konieczności współpracy z OZŁ PZD w zakresie gromadzenia dokumentacji niezbędnej do ujawniania praw PZD w księgach wieczystych, a także o aktywnym udziale w podejmowanych przez gminy  procesach planowania przestrzennego.


        Prezes OZ Łódzkiego
        /-/ Izabela Ożegalska

 

« Powrót