wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Nowy program komputerowy obslugujący Rejestr ROD

Strona główna

                Nowy program komputerowy obsługujący Rejestr ROD

 


W dniu 3 listopada 2009 r. została podpisana przez Krajową Radę PZD umowa na wykonanie nowego programu komputerowego obsługującego Rejestr ROD, który zostanie ukończony pod koniec lutego 2010 r.

Nowy program ma na celu zastąpienie dotychczasowego programu FOX PRO, który obecnie nie spełnia wymagań pod względem funkcjonalności i aktualnych potrzeb Związku.

Nowy program Rejestr ROD zapewni jednolitą dla całego kraju, przejrzystą bazę danych dotyczących rodzinnych ogrodów działkowych.

W porównaniu z dotychczasowym programem będzie on zawierał więcej informacji dotyczących ogrodów i zostanie rozbudowany o nowe funkcje. Dodatkowo umożliwi przeglądanie i wyszukiwanie danych ROD przez pracowników Okręgowych Zarządów PZD, którzy w przypadku zmian będą mogli na bieżąco dokonywać ich aktualizacji oraz weryfikacji.

Dzięki nowemu programowi Rejestr ROD będzie można w łatwy sposób zapoznać się z podstawowymi danymi ROD np. ilością i powierzchnią działek rodzinnych (w tym użytkowanych i nieużytkowanych), jak również ze stanem prawnym ogrodu, w szczególności z tytułem prawnym PZD do gruntów ROD, statusem, roszczeniami zgłoszonymi przez osoby fizyczne i osoby prawne, ustanowionymi służebnościami przechodu i przejazdu przez teren ogrodu, funkcją w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz posiadaną dokumentacją formalno-prawną.
Będzie możliwe również uzyskanie informacji, które działki geodezyjne i rodzinne uległy likwidacji w związku z realizacją celu publicznego lub inwestycji drogowej.

W nowym programie będzie istniała również możliwość obliczenia podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz zapoznania się z infrastrukturą poszczególnych ogrodów.
Będzie można również szybko ustalić, jaka jest powierzchnia, ilość ROD i liczba działek rodzinnych na terenie danego Okręgowego Zarządu, delegatury rejonowej, gminy, powiatu, a nawet województwa.


W celu zapewnienia, aby nowy program Rejestru ROD funkcjonował w oparciu o rzetelne i pełne dane, niezmiernie ważna jest współpraca Okręgowych Zarządów PZD i Zarządów ROD w zakresie pozyskiwania dokumentacji formalno-prawnej ogrodów oraz bieżącego informowania o zdarzeniach, mających wpływ na stan prawny ROD.


                                                              Monika Kiljańczyk
                                                              WGG KR PZD

« Powrót