wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Obrady Komisji Bezpieczeństwa PZD - OZ Poznań

Strona główna

                              Obrady Komisji Bezpieczeństwa PZD
                                                 OZ Poznań

4 lutego 2010r. w siedzibie Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Poznaniu ul. M. Langiewicza 23 zorganizowane zostało posiedzenie działającej przy OZ Komisji Bezpieczeństwa. Komisja, w której skład wchodzą członkowie PZD ściśle współpracuje z przedstawicielami służb mundurowych oraz jednostkami zajmującymi się szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Stąd na zaproszenie prezesa OZ PZD w Poznaniu dr inż. Zdzisława Śliwy przybyła liczna grupa osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na terenie Wielkopolski.

W spotkaniu udział wzięli Waldemar Witkowski Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej oraz Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, m.in. podinsp. Henryk Gabryelczyk – ekspert Wydziału Prewencji KW Policji w Poznaniu. W posiedzeniu komisji uczestniczył również przedstawiciel Straży Miejskiej Miasta Poznania. Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu reprezentował st. kpt. Andrzej Wencka.

W imieniu wielkopolskich działkowców w pracach Komisji Bezpieczeństwa udział wzięli członkowie Krajowej Rady PZD - Sylwester Chęciński i Józef Kasprzak, prezes Okręgowego Zarządu PZD w Poznaniu dr inż. Zdzisław Śliwa, wiceprezes OZ PZD Kalisz Roman Filipiak oraz przedstawiciele Kolegium Prezesów ROD Poznań: Stare Miasto, Nowe Miasto, Wilda i Grunwald. Obecny był także Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa OZ PZD Poznań Hieronim Mieszała.

Różnorodność tematów poruszonych na spotkaniu była dość znaczna. Począwszy od bezpieczeństwa działkowców i ich mienia, przez problem samowoli budowlanych, po zagrożenia wynikające z nieprzestrzegania Statutu PZD i rozbieżności obowiązujących przepisów dotyczących np. ochrony środowiska.

Patologią stało się zjawisko nielegalnego zamieszkiwania na ogrodach działkowych. DLACZEGO PRAWO ZABRANIA ZAMIESZKIWANIA NA DZIAŁKACH? Temat ten szerzej poruszył prezes OZ PZD w Poznaniu dr inż. Z. Śliwa, ustosunkowując się do ostatnio wyemitowanych przez stacje telewizyjne POLSAT i TVN 24 dwóch reportaży dotyczących poznańskich ogrodów działkowych i przedstawiających problem zamieszkiwania na działkach. (cała wypowiedź prezesa Śliwy dostępna jest na stronie internetowej OZ. (http://www.ozpzdpoznan.org/akual/dlaczego.htm).

Omówiona została bardzo szczegółowo współpraca Polskiego Związku Działkowców z Policją, Strażą Miejską i Strażą Pożarną w poszczególnych regionach i powiatach województwa wielkopolskiego. W znacznej większości ta współpraca jest dobra lub bardzo dobra. Współpraca i wymierne jej efekty to owoc wieloletnich prac w ramach Komisji Bezpieczeństwa.

Wymiana doświadczeń i poglądów w różnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa wzbogaca zrozumienie tej problematyki w wielu jej płaszczyznach, dlatego też warto w przyszłości organizować takie spotkania nawet w jeszcze szerszym gronie osób zainteresowanych tym tematem.

                                                                            Maciej Kasprzak

« Powrót