wyszukiwanie w serwisie
 
Strona g│ˇwna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Wspˇ│praca miŕdzynarodowa
Jak zostaŠ dzia│kowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjŕŠ
Z dzia│alnoÂci Okrŕgowych Zarz▒dˇw
Dzia│kowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Partie i Zwi▒zki Zawodowe w obronie dzia│kowcˇw
Obrady Okrŕgowych Zjazdˇw Delegatˇw PZD
Dzia│kowcy w sprawie wyborˇw parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Dzia│kowiec
Konkursy w PZD
WieÂci z Ogrodˇw...
Ciekawe linki
Wzory dokumentˇw
Archiwum wiadomoÂci
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Zwi▒zkowa
Kontakt

Dobre rady w Policji w Zielonej Gˇrze

Strona g│ˇwna

Komenda Miejska Policji
      w  Zielonej Gˇrze

 

                                            BEZPIECZNA   DZIAúKA

 

Apelujemy do Pa˝stwa o rozwagŕ i baczne zwracanie uwagi na w│asne mienie. Nikt nie ochroni nas tak dobrze przed przestŕpstwem jak my sami zachowuj▒c siŕ rozs▒dnie w ka┐dej sytuacji.

Kilka rad, ktˇre pomog▒ Pa˝stwu unikn▒Š nieprzyjemnych zdarze˝ na naszych dzia│kach:

- Nie zabieraj na dzia│kŕ du┐ych sum pieniŕdzy, kart p│atniczych, bi┐uterii, cennych przedmiotˇw elektronicznych


- Nigdy nie zostawiaj w altance przedmiotˇw wartoÂciowych bez nadzoru


- Trzymaj przy sobie pieni▒dze, dokumenty, telefon komˇrkowy- jeÂli to nie mo┐liwe- trzymaj cenne przedmioty w   zamkniŕtej altance


- wychodz▒c nawet na chwilŕ zawsze zamykaj altankŕ


- za│ˇ┐ solidne zamki w swojej altanie


- zwracaj uwagŕ na obcych, ktˇrzy bez celu chodz▒ po ogrodach dzia│kowych- czasem pytanie „ Kogo Pan szuka?” mo┐e   skutecznie odstraszyŠ z│odzieja


- powiadom policjŕ o podejrzanie zachowuj▒cych siŕ osobach, staraj siŕ zapamiŕtaŠ ich wygl▒d


- nie opowiadaj postronnym osobom jaki sprzŕt przechowujesz na dzia│ce


- zapisz w sobie znanym miejscu numery fabryczne lub seryjne przedmiotˇw wartoÂciowych- u│atwisz Policji   identyfikacjŕ w razie kradzie┐y


- jeÂli parkujesz swˇj samochˇd na ogrˇdkach  dzia│kowych – Nigdy nie zostawiaj w nim cennych przedmiotˇw

« Powrˇt