wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Obradowali prezesi ROD w Zielonej Górze

Strona główna

    Obradowali prezesi ROD w Zielonej Górze

Okręgowy Zarząd Polskiego związku Działkowców w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że odbyto dwie narady (02-03.02.2010r) szkoleniowo instruktarzowe z prezesami ROD. Pomimo bardzo złych warunków atmosferycznych w naradach wzięło łącznie udział 90osób. Tematyka obu narad dotyczyła takich spraw jak:
• Aktualna sytuacja w PZD
• Kampania sprawozdawczo wyborcza w ROD
• Inwestycje i remonty w ROD
• Gospodarka finansowa w ROD
• Bezpieczeństwo w ogrodach i na działkach
W naradach uczestniczyli  Stanisław Tomczyszyn- Wicemarszałek województwa Lubuskiego ,Wojciech  Kozieja zastępca dyrektora wydziału rolnictwa, środowiska i rozwoju wsi Urzędu Marszałkowskiego oraz Mariusz Olejniczak Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze. Obie narady prowadził Prezes OZ Marian Pasiński.
Zapoznano prezesów z aktualną sytuacją w PZD omawiając wystąpienie Ministra Infrastruktury do prezesa PZD z dnia 23.12.2009r. i pismo Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Infrastruktury z dnia 18.01.2010r. Szczegółowa informacja, a także dyskusja  „zaowocowała” wypracowanie dwóch stanowisk do Rzecznika Praw Obywatelskich, które to stanowiska zostały podpisane przez wszystkich uczestników tych narad. Wyrażono oburzenie na treści pism stwierdzając, że pismo Ministra Infrastruktury wpisuje się w projekt  PiS i jest potwierdzeniem podjętych działań przez ministerstwo by zmienić ustawę o ROD, a wystąpienie Rzecznika wpisuje się w sposób wyraźny w prowadzoną ostatnio kampanię wymierzoną w Związek i Ustawę o ROD.
Omówiono w sposób szczegółowy sprawy organizacyjne związane z przygotowaniem i odbyciem zebrań sprawozdawczych i wyborczych w ROD. Wyrażano podziękowanie dla Krajowej Rady PZD za przekazany ogrodom poradnik- „Zebrania Sprawozdawczo Wyborcze w ROD w 2010roku”. Oraz za dokumenty i druki do przeprowadzenia zebrania sprawozdawczo wyborczego w ROD. Poinformowano prezesów, że  prezydium Okręgowego Zarządu powołało 30 osobowy zespół do pomocy zarządom ROD w sprawnym przygotowaniu i przebiegu zebrań. Osoby powołane do tego zespołu zostały przeszkolone na naradzie w dniu 12.01.2010r.
Uczestnicy szkolenia pozytywnie ocenili fakt przybycia na naradę zaproszonych gości. Dużo miejsca w trakcie dyskusji zajęła sprawa związana z  bezpieczeństwem ogrodów i działek, dobrze oceniono dotychczasową współprace z policją. Przyjęto dalsze formy współpracy. Naczelnik Wydziału Prewencji zapewnił prezesów ROD, że zwróci się do dzielnicowych o nawiązanie bliższych kontaktów z prezesami ROD i  że w zebraniach sprawozdawczo wyborczych wezmą udział przedstawiciele policji.
 W trakcie obrad poinformowano zaproszonych gościn na jakich zasadach działa Polski Związek Działkowców, i jakie korzyści z tego mają działkowcy. Przedstawiono najważniejsze  sprawy, którymi zajmuje się Okręgowy Zarząd- działalność inwestycyjno remontowa, oświatowa, zaopatrzeniowa. Prezesi ROD oklaskami podziękowali Panu Marszałkowi za szybki zwrot środków pieniężnych (blisko 400tyś zł) z tytułu opłat za wodę gruntową. Działkowcy z Nowej Soli pytali jakie podejmowane są działania przez Urząd Marszałkowski i Urząd Wojewódzki dla zabezpieczenia ogrodów z Nowej soli i okolic przed ewentualną powodzią, przypominając jak duże szkody w ROD zrobiła ostatnia powódź. Pan Marszałek Zadeklarował dalsza dobrą współpracę z Okręgowym Zarządem PZD i zarządami ROD.
Narady przebiegały w atmosferze wzajemnego zrozumienia w trosce o zachowanie dotychczasowej ustawy o ROD i zachowanie Polskiego Związku Działkowców.
Prezes OZ podziękował prezesom ROD oraz gościom zaproszonym za udział w tak bardzo ważnych naradach stwierdzając, że przybycie prezesów ROD w tak trudnych warunkach atmosferycznych jest świadectwem dużego zaangażowania i dużej odpowiedzialności.

 Prezes OZ PZD

 Mgr inż. Marian Pasiński

« Powrót