wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Działalność Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD w 2009 roku

Strona główna

Działalność Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD w 2009 roku.

 

 

 

 

Krajowa Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Działkowców w 2009 roku  wykonywała swoje statutowe obowiązki poprzez:

 • odbycie zaplanowanych posiedzeń Komisji w pełnym składzie,
 • odbycie dwóch narad Komisji w pełnym składzie z udziałem Przewodniczących Okręgowych Komisji Rewizyjnych PZD z 26 okręgów, połączonych ze szkoleniem i instruktażem,
 • wykonanie badania rocznego sprawozdania finansowego Krajowej Rady PZD za 2008 rok oraz sprawozdań finansowych z Funduszu Rozwoju ROD, Funduszu Oświatowego PZD i Funduszu Samopomocowego PZD za 2008 rok,
 • badanie projektu preliminarza Krajowej Rady PZD na 2009 rok w tym wydanie opinii do preliminarza Krajowej Rady PZD oraz do projektów preliminarzy finansowych Funduszu Oświatowego PZD, Funduszu Rozwoju PZD oraz Funduszu Samopomocowego PZD na 2009 rok,
 • badanie zbiorczego sprawozdania finansowego Okręgowych Zarządów PZD za 2008 rok oraz preliminarzy finansowych tych Okręgów na 2009 rok,
 • badanie sprawozdania finansowego Polskiego Związku Działkowców za 2008 rok,
 • ocenę działalności statutowej Krajowej Rady PZD w 2008 roku,
 • rozpatrywanie skarg wpływających do Komisji i podejmowanie w ich zakresie stosownych działań,
 • rozpatrywanie odwołań od Uchwał Okręgowych Komisji Rewizyjnych PZD i podejmowanie w ich zakresie określonych Uchwał,
 • podjęcie dwóch Uchwał o odwołaniu członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Koszalinie ze składu osobowego tej Komisji,
 • przeprowadzenie kontroli działalności statutowej i finansowej w Okręgowych Zarządach PZD w Elblągu, Koszalinie i Słupsku,
 • przeprowadzenie kontroli działalności Okręgowych Komisji Rewizyjnych PZD w Elblągu, Koszalinie, Słupsku i Warszawie,
 • przeprowadzenie kontroli działalności statutowej i finansowej Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych na wniosek Krajowej Rady PZD i jego Prezydium w: ROD „Kamieńczyk” w Kamieńczyku, ROD „Zamoście” w Zabierzowie i ROD „Skarpa” w Murucinie.

Krajowa Komisja Rewizyjna PZD i jej członkowie w ciągu ubiegłego roku kierowali liczne stanowiska do przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej w obronie istniejącego stanu prawnego a zwłaszcza naszej Ustawy o ROD z 2005 roku.

Nasze protesty dotyczyły także słynnego już art.11j w tzw. specustawie drogowej, dziwnej i niezrozumiałej nowelizacji Prawa Budowlanego czy też wreszcie kuriozalnego projektu PiS o ogrodach działkowych.

Krajowa Komisja Rewizyjna PZD jak i pion rewizyjny w tym zakresie wspierała aktywne działania Krajowej Rady PZD i całego Związku.

Wszyscy członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD wzięli czynny udział w historycznym już I Kongresie PZD, który obradował w  Warszawie dnia 14 lipca 2009 roku.

Udział w tym Kongresie był dowodem, że pion rewizyjny Związku obok zarządczego i rozjemczego jest monolitem świadcząc o integracji i sile środowiska działkowców w Polsce.

 

                                                                                Przewodniczący

                                                              Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD

 

 

                                                                               inż. Maria Fojt

 

 

« Powrót