wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Dyżury w ogrodzie

Strona główna

Dyżury w ogrodzie

 

 

       Walne zebrania odbywają się w zasadzie po okresie zimowym, a więc po miesiącach, w których odnotowuje się najwięcej kradzieży i dewastacji mienia ogrodu i działkowców. Wyrządzone przez złodziei szkody mobilizują zarządy ROD, a także samych działkowców do poszukiwania skutecznej metody ochrony ogrodu. Koszty ochrony przez wyspecjalizowane firmy są na tyle znaczne, że poszukuje się innych, tańszych metod.

 

Zarząd ROD na mocy § 46 regulaminu ROD zobowiązany jest do przedstawienia na walnym zebraniu propozycji dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa na terenie ROD. Właśnie ze względu na koszty, w wielu ogrodach podejmuje się decyzję o ochronie we własnym zakresie, co w praktyce oznacza dyżury (patrole) samych działkowców.

 

Kwestię ochrony ogrodu bezpośrednio przez samych działkowców należy rozpatrywać w świetle prac na rzecz ogrodu. Organem wyłącznie właściwym do podjęcia decyzji w sprawie takich prac jest walne zebranie członków ROD. Natomiast już organizacja wykonywania prac na rzecz ogrodu została powierzona do zadań zarządu, który określa konkretne czynności wymagające realizacji. Tak więc w ramach organizacji prac na rzecz ogrodu zarząd może umożliwić działkowcom pełnienie tzw. dyżurów nocnych i zaliczyć ten okres na poczet obowiązujących prac.

 

Zaznaczyć jednak trzeba, że nie można zobowiązać działkowca do takiego dyżuru. Należy w każdym przypadku uzyskać jego uprzednią zgodę – najlepiej pisemną - na wykonanie w takiej formie pracy na rzecz ogrodu. Dyżury powinny więc odbywać się za zgodą działkowców, nie można bowiem uchwałą walnego zebrania (a tym bardziej zarządu ROD) zobowiązać działkowca do pełnienia takiego dyżuru. Wynika to przede wszystkim z braku podstawy prawnej w przepisach związkowych pozwalającej podejmować takie decyzje oraz z surowej odpowiedzialności za ewentualne uszczerbki, jakie może ponieść działkowiec podczas takiego dyżuru. Wobec tego praktyka w tym zakresie powinna polegać na uzyskaniu uprzedniej zgody działkowca na pełnienie dyżuru nocnego i zaliczeniu tego okresu na poczet obowiązujących prac na rzecz ogrodu. Dopiero wówczas niewykonanie takiej pracy skutkuje możliwością poboru ustalonego przez walne zebranie ekwiwalentu. W tym kontekście niedopuszczalne jest zobowiązywanie działkowców do pełnienia dyżurów nocnych oraz płacenia za niewykonywanie tychże dyżurów.

Tak więc ani walne zebranie, ani zarząd ROD nie mają prawa nakazać działkowcom pełnienia dyżurów nocnych i podjęte w tej sprawie uchwały są z mocy prawa nieważne, a obowiązkiem organów odpowiednio wyższych jest stwierdzenie nieważności tych uchwał.

MP

 

« Powrót