wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Uprawnienia i obowiązki OZ w zakresie walnych zebrań wynikające ze statutu PZD

Strona główna

Uprawnienia i obowiązki OZ w zakresie walnych zebrań

wynikające ze statutu PZD

 

Okręgowy zarząd, jako jedyny organ Związku, posiada uprawnienia do stwierdzania nieważności walnych zebrań, a także zmieniania, uchylania bądź stwierdzania nieważności uchwał podjętych na walnym zebraniu. To są uprawnienia statutowe z tytułu nadzoru. Jednak w głównej mierze zarządy okręgowe skupiają się na pomocy w przygotowaniu i przeprowadzeniu walnych zebrań, aby do minimum sprowadzić przypadki wymagające interwencji. Temu celowi służy też uczestnictwo przedstawicieli okręgu na walnych zebraniach, aby w razie potrzeby informowali zebranych, że zgłoszony projekt uchwały jest sprzeczny z obowiązującym prawem i w przypadku podjęcia takiej uchwały okręgowy zarząd będzie zobowiązany do jej unieważnienia.

Drugim etapem jest obowiązek przesłania do okręgowego zarządu dokumentacji (w tym podjętych uchwał) w ciągu 14 dni od zakończenia walnego zebrania. Uchwały są sprawdzane pod kontem zgodności z obowiązującym prawem zarówno związkowym, jak i powszechnie obowiązującym. Jeżeli uchwała jest sprzeczna z prawem, wówczas jest stwierdzana jej nieważność (lub uchylana) przez okręgowy zarząd.

Okręgowy zarząd bada także prawomocność zwołania i przebiegu walnych zebrań na podstawie przedłożonych sprawozdań przez obsługujących, następnie na podstawie przesłanej dokumentacji i interwencyjnie po zgłoszeniu przez działkowców wniosku o unieważnienie walnego lub podjętych na nim uchwał. W ostatnich sprawach często okręgowy zarząd zwraca się do okręgowej komisji rewizyjnej o przeprowadzenie kontroli w ogrodzie i ustalenie stanu faktycznego.

Niestety zdarza się, że dopiero informacje od działkowców zwrócą uwagę okręgowi na nieprawidłowości w przy zwołaniu, przebiegu i wynikach walnego. Wówczas okręgowy zarząd dokonuje oceny prawomocności walnego, a także podjętych uchwał.

Przyjęty system sprawdza się w praktyce, ale najważniejsze, aby przestrzegać procedur określonych prawem związkowym dotyczących przygotowania, zwołania i przebiegu walnego zebrania, a także podejmować uchwały zgodnie ze statutowymi kompetencjami walnych zebrań, a wtedy nie będzie potrzebna ingerencja organów wyższych.

MP

« Powrót