wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Rzecznik Praw Obywatelskich - Wprowadzenie

Strona główna

Przedstawiamy Państwu podane do publicznej wiadomości pismo Rzecznika Praw Obywatelskich skierowane do Ministra Infrastruktury, w którym poruszona jest kwestia prawnych wątpliwości co do organu administracyjnego uprawnionego do sprawowania nadzoru nad PZD. Jest to kolejne pismo prowadzone w ramach korespondencji pomiędzy Rzecznikiem, Ministrem Infrastruktury oraz Prezydentem m.st. Warszawy. Jego przedmiotem jest ustalenie właściwego organu, któremu Rzecznik mógłby przekazywać sprawy dotyczące działalności Związku.

Treść pisma wskazuje jednak, że kwestia nadzoru jest jedynie pretekstem do wysunięcia szeregu zarzutów pod adresem organów Związku. Rzecznik powołuje się mianowicie na liczne skargi, które jakoby otrzymuje, na działalność PZD. Mają one dotyczyć głównie zastrzeżeń co od zasadności i słuszności odbywania się walnych zebrań ROD w drugim terminie. To rozwiązanie jest ponoć źródłem wielu nieprawidłowości i nadużyć. W rezultacie Rzecznik uznaje za niedopuszczalny stan, w którym organizacja „zrzeszająca na zasadzie przymusowości wszystkich polskich działkowców” nie podlega jakiemukolwiek nadzorowi. Dlatego też apeluje do Ministra Infrastruktury o wszczęcie działań przez Radę Ministrów w celu odpowiedniej zmiany ustawy o ROD.

Przedstawione wystąpienie wpisuje się wyraźnie w prowadzoną ostatnio kampanię wymierzoną w Związek i ustawę. Zbieżność tego pisma z kontrolą NIK i pracami w Ministerstwie Infrastruktury, nie wydaje się przypadkowa. Przedstawia się PZD jako organizację działającą poza kontrolą, co ma jakoby wynikać z wadliwych zapisów ustawy o ROD. Z tego względu Krajowa Rada PZD nie mogła pozostać obojętna i wystąpiła do Rzecznika Praw Obywatelskich z pismem, w którym odniosła się do stawianych zarzutów oraz stosowanej formy ich przedstawiania opinii publicznej, bez dokonania odpowiedniej weryfikacji i umożliwieniu zainteresowanemu wyrażenia swojego stanowiska.

Dla pełnego zobrazowania tej sprawy prezentujemy również treść odpowiedzi Krajowej Rady PZD.

« Powrót