wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Walne zebrania w 2009 roku

Strona główna

Walne zebrania w 2009 roku

 

W bieżącym roku odbywają się walne zebrania sprawozdawczo – wyborcze w ROD kończące kadencję. Zebrania te muszą odbyć się do końca kwietnia b.r. co jest niezwykle ważnym i trudnym zadaniem dla zarządów ogrodów.

Dla przypomnienia przedstawiamy, jak przebiegały walne zebrania w 2009 r.

Oceniając przebieg i wyniki walnych zebrań, wiele okręgów zauważyło dużą poprawę w świadomości prawno – formalnej wśród organów ROD, co wpłynęło na poprawę przy realizowaniu przez nich zadań statutowych. Ogólnie uznano, że walne zebrania zostały zorganizowane dobrze, przygotowywane były wymagane dokumenty i wypełniły statutowe zadania.

Działkowcy uczestniczyli w walnych zebraniach w ROD z dużym zróżnicowaniem. Frekwencja na niektórych zebraniach sięgała jednak nawet do 80 %, co z pewnością należy uznać za duży sukces. Frekwencja uzależniona była również od aktualnej sytuacji, w jakiej znajdował się Związek, mianowicie zwiększyła się na zebraniach, które odbywały się po złożeniu w sejmie projektu ustawy o ogrodach działkowych autorstwa PiS. Frekwencja zwiększyła się także w małych ogrodach. Największa frekwencja była w takich okręgach jak Bydgoszcz (40%-45%), Częstochowa (35,4%), Gdańsk (36%).

W I terminie, na którym obowiązuje zasada, iż obecnych ma być ponad połowa członków Związku w danym ogrodzie, najwięcej zebrań odbyło się w Kaliszu (30), w Łodzi (66) i w Okręgu Małopolskim (46).

Duże znaczenie dla przebiegu i wyników walnych zebrań miała obsługa przez przedstawicieli okręgowego zarządu. Przedstawiciele OZ nie tylko zwracali uwagę na poprawność przebiegu walnego zebrania, ale także wyjaśniali wątpliwości i odpowiadali na nurtujące działkowców pytania. W większości okręgów odbyły się szkolenia, bądź narady, które miały na celu lepsze przygotowanie od strony merytoryczno - formalnej walnych zebrań w ogrodach. Przeszkoleni zostali zarówno członkowie organów w ROD, jak i osoby wyznaczone do obsługi walnych zebrań. Uczestnicy szkoleń zostali wyposażeni w druki organizacyjne zawierające niezbędne informacje, które stanowiły źródło wiedzy na temat problematyki prowadzenia walnych zebrań. Szczególna uwaga zwrócona była na kwestie prawidłowego powiadamiania członków Związku o terminie, miejscu i porządku obrad walnego zebrania, oraz przygotowywania uchwał, gdyż w latach poprzednich miały miejsce uchybienia formalne w tym względzie.

Okręgowe zarządy po odbyciu walnych zebrań i otrzymaniu dokumentacji z ROD, dokonały badania zgodności z prawem związkowym podjętych uchwał. W 2009 r. stwierdzono nieważność, bądź uchylono 90 uchwał walnych zebrań. Dotyczyły one najczęściej opłat nie mieszczących się w kompetencjach walnego zebrania, ale też i żadnego organu Związku np. kary pieniężne nakładane na działkowców, ustalania obowiązkowych nocnych dyżurów dla działkowców, wysokości odsetek za zwłokę, opłaty za wjazd i parkowanie na terenie ROD. Głównym tematem w dyskusji podczas walnych zebrań, obok spraw związanych z funkcjonowaniem ogrodu, był projekt ustawy PiS, obrona ogrodów i Związku, przyszłość ogrodów i związany z tym stan prawny gruntu ROD. W wielu walnych zebraniach brali udział przedstawiciele samorządów, co świadczy o dobrej współpracy ogrodów z władzami miast i gmin, ale także posłowie i senatorowie.

W ubiegłorocznej kampanii sprawozdawczej odnotowano wyraźną poprawę w przygotowywaniu przez zarządy ROD materiałów koniecznych do przeprowadzenia walnego zebrania, tak sprawozdawczych, jak i planistycznych, zebrania były dobrze przygotowane organizacyjnie, głównie pod względem zawiadamiania działkowców o ich terminie i porządku obrad.

Nie ustrzeżono się jednak błędów, które w tegorocznej kampanii sprawozdawczo – wyborczej trzeba wyeliminować, stąd tak duże zaangażowanie wszystkich struktur Związku w prawidłowe przygotowanie walnych zebrań w br.         

 

 

                                                                                                 M. Pakuła

« Powrót