wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Noworoczne spotkanie

Strona główna

Noworoczne spotkanie

 

 

W dniu 14,01.2010rw świetlicy Domu Działkowca Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „Miejski" w Pyrzycach /OZ Szczecin/ odbyło się noworoczne spotkanie aktywu ROD z przedstawicielami samorządu lokalnego Spotkanie to przygotowane zostało przez zarząd ROD pod przewodnictwem prezes zarządu Pani Genowefy Nowickiej.

Celem spotkania było podsumowanie pracy zarządu w roku ubiegłym, oraz tradycyjne przekazanie sobie życzeń noworocznych .

 W spotkaniu udział wzięli:

 Burmistrz Miasta i Gminy Pyrzyce              Pan Kazimierz LIPIŃSKI

 Wiceburmistrz Miasta i Gminy Pyrzyce       Pani Teresa JASIŃSKA

 Radny                                                        Pan Walenty DARCZUK

 Członek Prezydium PZD OZ Szczecin        Pan CzesławSKONECKI

 Członkowie zarządu, komisji rewizyjnej, rozjemczej i gospodarze

  ROD   „Miejski" w Pyrzycach.

 

Prezes Zarządu ROD Pani Genowefa Nowicka

 

Złożyła wszystkim życzenia noworoczne, oraz podziękowanie dla samorządu lokalnego za dotychczasową współpracę.

Bardzo mocno podkreśliła zaangażowanie i pomoc Pana burmistrza i Pana radnego w rozwiązaniu niektórych problemów w ogrodzie.

 

Pan Burmistrz Kazimierz Lipiński

 

 Przekazał życzenia noworoczne całej społeczności działkowców i ich rodzinom. Jako uczestnik I Kongresu PZD omówił to zagadnienie, podkreślając konieczność utrzymania struktur PZD, co jest gwarantem utrzymania ogrodnictwa działkowego w Polsce.

 

Pan Radny Walenty Marczuk

 

Życzył Pani Prezes Zarządu ROD wytrwałości i reelekcji pracy zarządu w następnej kadencji Bardzo wysoko oceniona została praca zarządu pod przewodnictwem pani prezes i dlatego też uzasadnionym jest kontynuacja tego dzieła w tym gronie.

 

Pan Czesław Skonecki

 

W imieniu Prezydium PZD OZ w Szczecinie podziękował zarządowi ROD za zaproszenie na to spotkanie i złożył wszystkim życzenia noworoczne. Z wielkim szacunkiem dla Pana Burmistrza uczestnika I Kongresu PZD, w imieniu Prezydium OZ w Szczecinie, złożył podziękowanie za zaangażowanie i poparcie dla PZD określając jego osobę jako „Przyjaciel działkowców”

Omówił też zagadnienie zbliżającej się kampanii wyborów do samorządów, życząc całej społeczności takiego „gospodarza” miasta, jakim jest Pan Burmistrz Kazimierz Lipiński.

 

Pani wiceburmistrz Teresa Jasińska

 

Wszystkim działkowcom i ich rodzinom złożyła życzenia noworoczne, podkreślając dużą rolę funkcjonowania ogrodów działkowych na terenie miasta Pyrzyce.

 

Spotkanie odbyło się przy poczęstunku kawą, herbatą owocami i słodyczami.

 

                                                             Opracował:

                                                        Czesław Skonecki

 

 

« Powrót