wyszukiwanie w serwisie
 
Strona g│ˇwna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Wspˇ│praca miŕdzynarodowa
Jak zostaŠ dzia│kowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjŕŠ
Z dzia│alnoÂci Okrŕgowych Zarz▒dˇw
Dzia│kowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Partie i Zwi▒zki Zawodowe w obronie dzia│kowcˇw
Obrady Okrŕgowych Zjazdˇw Delegatˇw PZD
Dzia│kowcy w sprawie wyborˇw parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Dzia│kowiec
Konkursy w PZD
WieÂci z Ogrodˇw...
Ciekawe linki
Wzory dokumentˇw
Archiwum wiadomoÂci
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Zwi▒zkowa
Kontakt

Szkolenie aktywu ROD

Strona g│ˇwna

                                       Szkolenie aktywu ROD

 

W sobotŕ 16 stycznia 2010 r. do Nowego TomyÂla na szkolenie zorganizowane przez OZ PZD w Poznaniu , przyjecha│o 100 aktywnie dzia│aj▒cych na rzecz PZD osˇb z 23 Rodzinnych Ogrodˇw Dzia│kowych z powiatu grodziskiego, wolszty˝skiego, nowotomyskiego i z Buku. GoÂciem szkolenia, ktˇre odby│o siŕ w Zespole Szkˇ│ Ogˇlnokszta│c▒cych by│ burmistrz Nowego TomyÂla Henryk Helwing.

 

G│ˇwnymi tematami szkolenia by│o:

 

1.      aktualna sytuacja w Polskim Zwi▒zku Dzia│kowym i Okrŕgu Pozna˝skim, nowe zagro┐enia oraz nowe zadania struktur zwi▒zku wynikaj▒ce z uchwa│ KR PZD i OZ PZD.

 

2.      przygotowanie i przeprowadzenie kampanii sprawozdawczo-wyborczej w ROD .

 

Szkolenie w grupie prezesˇw i sekretarzy przeprowadzili cz│onkowie Krajowej Rady PZD w Warszawie Sylwester Chŕci˝ski i Jˇzef Kasprzak, w grupie Komisji Rewizyjnych i skarbnikˇw cz│onek Krajowej Komisji Rewizyjnej Dorota Zerba , a w grupie Komisji Rozjemczych przewodnicz▒cy OKR Kazimierz Stok│osa.

W dyskusji poruszono wiele problemˇw ogrodˇw dzia│kowych , takich jak samowole budowlane, zamieszkiwanie na dzia│kach w altanach , czy te┐ nowy projekt ustawy o ogrodach dzia│kowych .

 

 

                                                                           Maciej Kasprzak

 

 

« Powrˇt