wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Sezon szkoleniowy rozpoczęty

Strona główna

  Sezon  szkoleniowy  rozpoczęty

 

Wraz z nadchodzącą wiosną zbliża się okres intensywnych  konferencji  i  szkoleń   dla instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej PZD.

Społeczna Służba Instruktorska powołana została na mocy Uchwały nr 11/1995 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 24 sierpnia 1995r.

W myśl uchwały służbę tą tworzą :

      - instruktorzy ogrodowi-powoływani przez zarządy ROD

      - instruktorzy okręgowi- powoływani przez prezydia okręgowych  

         zarządów PZD

      - instruktorzy krajowi- powoływani przez Prezydium Krajowej Rady 

        Związku

Instruktorzy pełnią swoje obowiązki społecznie .

Do głównych zadań instruktorów SSI należy:

  - nadzorowanie zagospodarowania i modernizacji ogrodów i działek poprzez 

     udział w   przeglądach stanu  ich zagospodarowania

  - wdrażanie Regulaminu ROD, Ustawy o ROD, Statutu PZD

  - promowanie i upowszechnianie oświaty ogrodniczej i literatury ogrodniczej,

     organizowanie szkoleń dla  działkowców, pokazów instruktażowych i

     prowadzenie poradnictwa indywidualnego.

Doceniając rolę i znaczenie pracy instruktorów SSI PZD  Krajowa Rada  organizuje wiosenne konferencje dla instruktorów z bogatym, aktualnym programem ogrodniczym, teoretycznym i praktycznym. Również w bieżącym roku w miesiącach marzec-kwiecień odbędzie się  5  trzydniowych Rejonowych Konferencji Szkoleniowych. dla 250 okręgowych i krajowych instruktorów SSI, głównie tych którzy do tej pory nie uczestniczyli w  konferencjach szkoleniowych organizowanych przez KR.

Celem konferencji jest przekazanie instruktorom   najnowszych trendów w dziedzinie nauki ogrodniczej oraz  informacji dotyczących aktualnej sytuacji związku a także  zadań i organizacji pracy służb instruktorskich.

Blok tematów ogrodniczych obejmował będzie zagadnienia dotyczące między innymi: ochrony roślin na działkach w 2010 r. , zasad  i znaczenia  cięcia wiosennego  drzew i krzewów owocowych, pokaz praktyczny cięcia drzew owocowych, zasad planowania warzywnika na działkach , zastosowania roślin ozdobnych w urządzaniu działki oraz prawidłowego  zagospodarowania i modernizacji działek.

Wykładowcami będą naukowcy współpracujący ze Związkiem, z uniwersytetów rolniczych i instytutów ogrodniczych

W bloku tematów związkowych znajdą się zagadnienia dotyczące  aktualnej sytuacji  PZD i wynikających  z niej zadań dla służb instruktorskich oraz zasady organizacji pracy instruktorów SSI PZD. W programie przewidziano czas na wymianę doświadczeń, dyskusję oraz wyjazdy do ogrodów działkowych podczas których odbędą są spotkania z zarządami ogrodów.

Konferencje szkoleniowe zorganizowane zostaną we współpracy z  okręgowymi  zarządami  PZD:

            OZ w Pile- dla instruktorów  SSI z okręgów: Poznań, Gorzów Wlkp., Szczecin, Koszalin, Słupsk

            OZ Sudecki w Szczawnie-Zdroju

dla   instruktorów   SSI  z okręgów:   Legnica, Zielona Góra, Wrocław,            Kalisz

OZ Częstochowa- dla instruktorów SSI z okręgów: Śląskiego,Opolskiego, Świętokrzyskiego, Mazowieckiego

 

OZ Lublin - dla instruktorów SSI z okręgów: Podkarpackiego, Małopolskiego, Łódzkiego, Podlaskiego

 

OZ Warmińsko-Mazurski w Olsztynie- dla instruktorów SSI z okręgów: Toruńsko-Włocławskiego, Bydgoszcz, Elbląg, Gdańsk

 

Konferencje jak dotychczas cieszą się ogromnym zainteresowaniem instruktorów. Pomimo wyczerpujących programów, z dyskusji podczas konferencji wynika, że są bardzo pożyteczne  dla instruktorów, a także dla wykładowców.

Koszty konferencji pokrywa Krajowa Rada

 

            Mamy nadzieję , że Konferencje przyczynią się do  poszerzenia wiedzy związkowej     merytorycznej , wymiany doświadczeń i integracji służby instruktorskiej.

 

                                                Alicja Gurzyńska – inst.ogrodniczy KR

    

 

 

     

 

 

 

« Powrót