wyszukiwanie w serwisie
 
Strona g│ˇwna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Wspˇ│praca miŕdzynarodowa
Jak zostaŠ dzia│kowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjŕŠ
Z dzia│alnoÂci Okrŕgowych Zarz▒dˇw
Dzia│kowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Partie i Zwi▒zki Zawodowe w obronie dzia│kowcˇw
Obrady Okrŕgowych Zjazdˇw Delegatˇw PZD
Dzia│kowcy w sprawie wyborˇw parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Dzia│kowiec
Konkursy w PZD
WieÂci z Ogrodˇw...
Ciekawe linki
Wzory dokumentˇw
Archiwum wiadomoÂci
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Zwi▒zkowa
Kontakt

Zawiadomienia o walnym zebraniu

Strona g│ˇwna

Zawiadomienia o walnym zebraniu

Krajowa Rada przekaza│a do okrŕgowych zarz▒dˇw kartŕ pocztow▒ -  zaproszenie na walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w 2010 r. w celu bezp│atnego rozprowadzenia do wszystkich ROD w okrŕgu. Karta zosta│a na koszt Krajowej Rady wydrukowana w nak│adzie odpowiadaj▒cym iloÂci u┐ytkownikˇw w ROD na terenie kraju i w ten sposˇb zarz▒dy ROD bŕd▒ mog│y po najni┐szych kosztach, zgodnie z ž 78 statutu PZD, zawiadomiŠ ka┐dego dzia│kowca o terminie, miejscu i porz▒dku walnego zebrania sprawozdawczo – wyborczego w 2010 r.

« Powrˇt