wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Narada ogrodnicza PZD grudzień 2009

Strona główna

Narada wiceprezesów i instruktorów etatowych OZ PZD w Warszawie

Krajowa Rada PZD w dniach 8-9 grudnia  2009 r. zorganizowała w Warszawie naradę wiceprezesów Okręgowych Zarządów  odpowiedzialnych za sprawy ogrodnicze, a więc za  zagospodarowanie i modernizację ogrodów i działek oraz promowanie i upowszechnianie oświaty ogrodniczej .
           W naradzie uczestniczyli też etatowi instruktorzy OZ-ów, których głównym zadaniem jest realizacja statutowych zadań w zakresie ogrodnictwa.
Celem narady było przedstawienie i przedyskutowanie z uczestnikami wszystkich aktualnych problemów występujących w Związku, będących zakresie działania społecznych i etatowych służb ogrodniczych.
         Naradę  prowadził prezes  Krajowej Rady PZD Eugeniusz Kondracki,
który przedstawił informację o aktualnej sytuacji  PZD oraz zagadnienia
prawno-organizacyjne  związane z  funkcjonowaniem ROD .

Podczas narady  przedstawiciele  KR PZD   przedstawili  następujące tematy:
- kampania sprawozdawczo-wyborcza w ROD  i dotychczasowe działania 
  KR w tym zakresie, zadania okręgowych zarządów
- budownictwo na działkach oraz rola i zadania zarządów OZ i  zarządów 
  ROD w zakresie  budownictwa  ,
- skargi i zażalenia kierowane do KR,      
          - zamieszkiwanie i zameldowanie na działkach, regulacje , rola  OZ-ów
             i zarządów ROD,
          - kontrole  Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w
             jednostkach  PZD,
          - zadania OZ-ów w zakresie zagospodarowania i modernizacji ROD,
          - stan prawny gruntów  i rejestr  ROD,
          - dotychczasowe działania Najwyższej Izby Kontroli oraz wnioski na 
            przyszłość,
          - rola i zadania instruktora etatowego w realizacji zapisów  statutowych,
          - zadania w zakresie instruktażu, szkoleń  i organizacji  pracy
            Społecznej Służby Instruktorskiej, 
          - znaczenie bioróżnorodności na działkach,
          -  prezentacja Wydawnictwa „Działkowiec” oraz  przedstawienie 
             programu wydawniczego, dystrybucji    oraz    znaczenia    wydawnictwa
             w upowszechnianiu wiedzy ogrodniczej

Zagadnieniom związanym z  prawidłowym  zagospodarowaniem  działki poświęcony  był wykład  mgr  Ewy Taczanowskiej z Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach.
Tematyka poruszana podczas narady prowadziła do wypracowania najważniejszych  zadań , które powinny być realizowane przez Okręgowe Zarządy oraz służby społeczne i etatowe  Okręgowych Zarządów.
Przedstawione tematy spotkały się z dużym zainteresowaniem słuchaczy. Wywiązała się żywa dyskusja , a uczestnicy narady zadawali dużo pytań.
Wnioski , które  zostały wypracowane i przedstawione przez prezesa Związku sprowadzały się do:
- znacznie większych kontaktów służb instruktorskich z zarządami ROD i działkowcami
- zintensyfikowania  i doskonalenia szkoleń dla nowych działkowców
- znacznego rozszerzenia programu szkolenia  działkowców w oparciu o metody audiowizualne i porady praktyczne w ogrodach.
- doskonalenia działalności Społecznej Służby Instruktorskiej poprzez zwiększanie liczby instruktorów  oraz systematyczną  współpracę OZ-ów ze służbą instruktorską
- zwiększenia nadzoru nad zagospodarowaniem ogrodów i działek, zwłaszcza w zakresie budownictwa na działkach  oraz przestrzegania regulaminu ROD
- zwiększenia zainteresowania funkcjonowaniem ogrodów w zakresie zarządzania ogrodem oraz wyposażeniem w niezbędną infrastrukturę
- przeprowadzania przeglądów  zagospodarowania ogrodów i działek
- służenia radą  i pomocą zarządom ROD i działkowcom
Uczestnicy narady byli zgodni, że dużą rolę w ogrodach działkowych spełnia Społeczna Służba Instruktorska. Należy jednak w większym stopniu wyposażać instruktorów  w literaturę ogrodniczą, aktualne przepisy związkowe oraz niezbędny sprzęt do prowadzenia szkoleń i pokazów praktycznych.
 
 Narada była bardzo pracowita dla wszystkich jej uczestników ale równocześnie zgodnie  z ich  oświadczeniem była potrzebna , ponieważ przybliżyła wszystkie aktualne problemy występujące w ogrodach działkowych.
                           
    
                                                                                   A.G.

 
 

 

« Powrót