wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Zima w ROD PZD (2009/2010)

Strona główna

Zima w Rodzinnych Ogrodach Działkowych PZD

      Zabezpieczanie roślin, kompostowanie resztek liści - to jedne z wielu czynności corocznie wykonywanych przed nastaniem mrozów przez blisko 1 mln użytkowników działek zrzeszonych w Polskim Związku Działkowców.  Jednak powolne zapadanie przyrody w sen zimowy nie oznacza, że w Rodzinnych Ogrodach Działkowych zamiera życie. 
      
  W  wielu ROD stało się  już tradycją organizowanie opłatkowych czy noworocznych spotkań  z udziałem zaproszonych gości, w tym m.in.:  dzieci z rodzin o trudnej sytuacji materialnej, seniorów z domów spokojnej starości lub innych zaprzyjaźnionych instytucji, których pensjonariusze chętnie korzystają z uroków ROD, także w okresie wiosenno-letnim. Organizowane od lat przez społecznych działaczy ROD - są okazją nie tylko do wykazania się talentami recytatorskimi, tanecznymi przez dzieci i młodzież z placówek współpracujących z Zarządami ogrodów, ale również miejscem w którym integrują się i dzielą swoimi doświadczeniami przedstawiciele rożnych pokoleń. Niejednokrotnie są dla ich uczestników niezapomnianym i wzruszającym przeżyciem. Wielu z nich to także działkowcy seniorzy, dla których ROD - to często jedyne miejsce, w którym mogą porozmawiać, a w okresie świątecznym przełamać się z drugim człowiekiem opłatkiem, zjeść ciepły barszcz z uszkami, czy tradycyjnego karpia.  Dzięki  zaangażowaniu się działkowców ROD i tworzonej przez nich rodzinnej, ciepłej atmosferze  -  co roku przybywa grupa ludzi dla których ten niejednokrotnie trudny okres świąteczny staje się miłym wspomnieniem. Tak jak i przybywa ogrodów działkowych w których tradycja organizowania spotkań, połączonych z różnymi atrakcjami jak np. międzynarodowej wystawy szopek bożonarodzeniowych jest rozwijana i kultywowana. 
     Dla działkowców zima to również czas dokonywania podsumowań mijającego roku oraz Walnych Zebrań Sprawozdawczych.

     W 2010 r. trwające  od 1 stycznia do 30 kwietnia Zebrania są dla działkowców szczególne, gdyż w drodze demokratycznych wyborów zostaną wyłonione na kolejną czteroletnią kadencję nowe składy Zarządów ROD oraz uchwalony program działania ogrodu. 
      W czasie wspomnianych Walnych Zebraniach Sprawozdawczo - Wyborczych działkowcy na podstawie przedstawionego sprawozdania zarządu, a także sprawozdania i wniosków komisji rewizyjnej i rozjemczej oraz wyników kontroli przeprowadzonych przez organ wyższego stopnia,  dokonają   także całościowej oceny działalności  kończącego kadencję zarządu ROD. 
      Czy działkowcy wybiorą spośród siebie osoby, które dotychczas sprawdziły się w pełnieniu swoich społecznych funkcji, czy zupełnie nowe osoby wykazujące się kompetencją, doskonałą znajomością przepisów związkowych i skutecznością w ich wdrażaniu, a także uczciwością i umiejętnością budowania pozytywnych relacji międzyludzkich - to już zależy od decyzji samych działkowców danego ROD, których czeka kolejny sprawdzian z demokracji.

(med.)

« Powrót