wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

W ROD trwają kontrole PINB

Strona główna »  » 

W ROD trwają kontrole Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego

Od kilku tygodni  w Rodzinnych Ogrodach Działkowych prowadzone są przez Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego kontrole, które mają na celu sprawdzenie zgodności parametrów postawionych altan z obowiązującymi przepisami.  Inicjatorem była Najwyższa Izba Kontroli, która zwróciła się do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego   o przeprowadzenie ich w 8 miastach Polski. 

Temat ten wzbudził zainteresowanie niektórych mediów, w tym  gazety wrocławskiej,  która  napisała iż „w ostatnich miesiącach NIK została zasypana listami od mieszkańców 8 dużych miast. Prym wśród nich wiodą Wrocław i Warszawa. Mieszkańcy tych miast skarżą się, że ich sąsiedzi na swoich działkach wybudowali bez pozwolenia dom i mieszkają w nim.” W tym samym czasie ukazał się również artykuł w warszawskiej gazecie Stołecznej o szumnie brzmiącym tytule „Działkowcy drwią z prawa. Budują domy w miejsce altan”, sugerujący problem na dużą skalę, a w rzeczywistości opisujący budowę altany  – jak się okazało – zgodnej z Ustawą prawo budowlane.  Także przedstawiony materiał  w wieczornych Faktach  w dn. 15.11.2009r. nt. prowadzonych kontroli spowodował poruszenie i pytanie dlaczego jeszcze przed zakończeniem kontroli sugeruje się, że jest to problem nagminny.

Owszem, sporadycznie zdarzają się samowole budowlane,  jak również niezgodne z prawem zamieszkiwanie, tak jak to opisał Polska The Times Głos Wielkopolski w artykule „Zburzą duże altany”. Niestety, ci nieliczni działkowcy, mając na uwadze swoje własne interesy, przyczyniają się do tworzenia krzywdzącego obrazu ponad  jednomilionowej społeczności zrzeszającej się w PZD. Postępowanie takich osób, w tym opisanego działkowca w w/w artykule spotkało się z zdecydowaną krytyką działkowców w ROD „Camping” w Poznaniu, którzy w liście skierowanym do prasy napisali: „Ale kim są w ogrodzie ci mieszkańcy? To osoby, które same łamiąc w sposób rażący obowiązujące prawo prowadzą do degradacji ogrodu i działają na szkodę działkowców postępujących w sposób zgodny z prawem.”

Takie ujęcie tematu przez media może nie dziwić, zwłaszcza że od lat powtarzane przez PiS, (zwłaszcza przed kolejnymi wyborami) ładnie brzmiące i nośnie medialnie hasło o „uwłaszczeniu działkowców za 1%”, zaczęło prowadzić do postrzegania ROD przez osoby nie znające przepisów i Związku  - nie jako obiekty użyteczności publicznej, służące tak samo jak parki i skwery wypoczynkowi i rekreacji oraz zachowaniu zieleni i ekosystemu w miastach, ale  jako tereny, które należy zamienić w place budowy.

Zresztą dążenie PiS do zmiany przepisów pozwalających na zmianę  terenów zielonych na tereny pod inwestycje potwierdził Jarosław Kaczyński w czasie konferencji prasowej poświęconej prezentacji powołanego zespołu ekspertów, w dniu 22 listopada br. -  emitowanej przez TVP Info. Czy dążenie do zmiany przepisów na poziomie UE dotyczy również ROD? Nie zostało wprost powiedziane. Jednak biorąc pod uwagę, że Rodzinne Ogrody Działkowe stanowią tereny zielone w rozumieniu innych ustaw – nie można wykluczyć, że PiS nadal będzie kontynuował swoją grę polityczną kosztem spokoju działkowców.

ROD nigdy też nie miały i nie mają spełniać funkcji mieszkalnych, a budowane altany mają jedynie zapewniać możliwość pełnej rekreacji i wypoczynku oraz przechowywania narzędzi do uprawy  - na własne potrzeby - warzyw i owoców.

Kwestie  budowy altan w ROD reguluje Ustawa prawo budowlane, która w Art. 29 wylicza szereg obiektów, które nie wymagają pozwolenia na budowę. Wśród nich są również altany i obiekty gospodarcze na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 25 m kw w miastach i do 35 m kw poza granicami miast oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych (tj. o kącie nachylenia połaci dachowych większych niż 12 st.) i do 4 m przy dachach płaskich (o kącie nachylenia dachu poniżej 12 st.).  Inspektorzy nadzoru budowlanego, w przypadku stwierdzenie nieprawidłowości w wybudowanej altanie mają pełne prawo wydania decyzji  częściowej lub całkowitej jej rozbiórki. Działkowiec jest zobligowany do jej wykonania. 
 

(med.)

 

« Powrót