wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

XIII posiedzenie KR PZD (26.11.2009)

Strona główna »  » 

XIII posiedzenie Krajowej Rady PZD

      W dniu 26 listopada 2009 r. odbyło się XIII posiedzenie Krajowej Rady PZD, którego tematyka obejmowała ocenę wyników działalności Krajowej Rady PZD za połowę kadencji. Lata 2008 – 2009 były okresem bardzo trudnym dla ogrodnictwa działkowego w Polsce. Obecne tendencje w dalszym ciągu nie nastrajają działkowców optymistycznie, należy mieć świadomość, że będzie trzeba dalej prowadzić walkę o przetrwanie tej tak ważnej dla ogromnej rzeszy Polaków tradycji działkowej.
     Kolejnym ważnym tematem posiedzenia Krajowej Rady PZD była zbliżająca się kampania sprawozdawczo-wyborcza w rodzinnych ogrodach działkowych. 
   Przedstawiona również została analiza finansowa Związku. Krajowa Rada PZD  podjęła uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej na 2010 r. Wysokość składki członkowskiej w 2010 r. ustalono na 17 gr. od 1m² powierzchni działki.
     Na XIII posiedzeniu Krajowa Rada podjęła również uchwałę w sprawie utworzenia w Polskim Związku Działkowców Funduszu Obrony Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Środki Funduszu Obrony ROD przeznaczone są na m.in. na pokrycie stwierdzonych prawomocnymi wyrokami sądowymi zobowiązań PZD z tytułu bezumownego korzystania z gruntów, na których zlokalizowane są rodzinne ogrody działkowe oraz kosztów sądowych lub egzekucji w postępowaniach mających za przedmiot roszczenia z tego tytułu. Fundusz Obrony ROD tworzy się z części składki członkowskiej przynależnej jednostce krajowej i okręgom PZD. Odpis ze składki na dzień dzisiejszy to jedyne realne źródło pozyskiwania środków na ten cel. Oczywiście Fundusz Obrony ROD może być jeszcze zasilany z innych źródeł; dobrowolnych wpłat krajowej rady PZD, okręgowych zarządów PZD i zarządów rodzinnych ogrodów działkowych, dobrowolnych wpłat członków wspierających, dobrowolnych wpłat członków zwyczajnych oraz innych prawnie dopuszczalnych źródeł.

Szersze informacje na temat XIII posiedzenia Krajowej Rady PZD będą opublikowanie w Biuletynie Informacyjnym nr 16.

KD

« Powrót