wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

XII posiedzenie Krajowej Rady PZD (24 września 2009r.)

Strona główna »  » 

XII posiedzenie Krajowej Rady PZD (24 września 2009 r.)

W dniu 24 września 2009 r. odbyło się w Warszawie  XII posiedzenie Krajowej Rady PZD.

Ocena przebiegu i wyniki  I Kongresu PZD,  zaistniała sytuacja po Kongresie,  ocena wyników walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w 2009 r. , a także stan prawny gruntów ROD i prawne zabezpieczenie funkcjonowania grodów i praw działkowców  - to główne tematy omówione w czasie posiedzenia.

Posiedzenie  -  z udziałem członków Krajowej Rady, zaproszonych Prezesów Okręgowych Zarządów nie będących członkami KR oraz Przewodniczącej Krajowej Komisji Rozjemczej Olgi Ochrymiuk, a także Przewodniczącej Krajowej Komisji Rewizyjnej Marii Fojt – zostało poprowadzone przez Prezesa KR PZD Eugeniusza Kondrackiego.

Po przyjęciu porządku obrad,  członkowie  Krajowej Rady  dokonali Wyboru  siedmioosobowej Komisji Uchwał i Wniosków złożonej z przedstawicieli  z różnych części Polski. Przewodnictwo nad jej pracami objął  Antoni Kostrzewa – Wiceprezes KR PZD . 
W związku z wygaśnięciem mandatu  i powstaniem wakatu -  zgodnie z obowiązującymi przepisami Statutu -  na początku posiedzenia  - do członków KR został dokooptowany Pan Józef Kasprzak(pełny tekst Uchwały nr 1/XII/2009). Jego kandydaturę zgłosił OZ w Poznaniu. Pan Józef Kasprzak, znany działkowcom m.in. z wystąpienia w czasie I Kongresu  PZD, w  strukturach PZD działa już od 1980 roku.   Dotychczas członek zwyczajny  PZD Okręgu  Poznańskiego,  od 17 lat - Prezes ROD „Karola Świerczewskiego” w Nowym Tomyślu. Znany jest  również społeczności lokalnej z organizowanych w ROD działań na rzecz osób niepełnosprawnych,  jak i diabetyków. Pełni również funkcję Przewodniczącego Kolegium Prezesów Powiatowych.

Wprowadzenia do tematów będących przedmiotem obrad dokonał Prezes  KR Eugeniusz Kondracki.  W wygłoszonym referacie przypomniał o przyczynach zwołania I Kongresu, a także podkreślił ważne punkty jego przebiegu, w tym dyskusję w której działkowcy prezentowali swoje stanowiska i opinie, a także o pozytywnych wypowiedziach i deklaracjach złożonych przez polityków biorących udział w Kongresie. Przypomniał również o dorobku Kongresu tj. przyjętych 10 stanowiskach i innych dokumentach oraz o  wyznaczonych zadaniach. Zrelacjonował również podjęte przez KR działania zmierzające do ich realizacji,  a także do upowszechnienia przesłania Kongresu. Omówił również obecną sytuację Związku i wynikające z tego dalsze konieczne działania.  (pełny tekst wystąpienia).

Ocena przebiegu i wyniki  I Kongresu PZD,  zaistniała sytuacja po Kongresie,  ocena wyników walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w 2009 r., stan prawny gruntów ROD  w odniesieniu do Okręgu – to  główne zagadnienia podnoszone w czasie dyskusji. Wśród zabierających głos znaleźli się:  Józef Brzozowski (Delegatura w Rybniku), Izabela Ożegalska (OZ Łódź), Tadeusz Jarzębak (OZ Szczecin), Wincenty Kulik (OZ Sudecki), Stanisław Chodak (OZ Lublin), Marian Praczyk (OZ Piła),  Grzegorz Oracz (OZ Mazowiecki), Romuald Nocuń (OZ Małopolski), Antoni Kostrzewa (OZ Mazowiecki), Janusz Moszkowski (OZ Wrocław), Wiesław Sawicki (OZ Podlaski), Zygmunt Wójcik  (OZ Świętokrzyski). W dyskusji wzięły również udział Maria Fojt (Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej), jak i Olga Ochrymiuk (Przewodnicząca Krajowej Komisji Rozjemczej).

W trakcie XII posiedzenia zostały przyjęte Uchwały m.in. w sprawie:
• 
oceny i znaczenia I Kongresu PZD oraz wdrożenia jego dorobku (pełny tekst Uchwały nr 2/XII/2009 )
• walnych zebrań sprawozdawczych w rodzinnych ogrodach działkowych w 2009 r. (pełny tekst Uchwały nr 3/XII/2009)
• regulacji stanu prawnego gruntów ROD i wynikających z tego zadań (pełny tekst Uchwały nr 4/XII/2009).
• nadania  sztandaru ROD „OTTOWO” w Otowie (pełny tekst Uchwały nr 5/XII/2009)
• nadania sztandaru ROD „Malwa” w Bytomiu (pełny tekst Uchwały nr   6/XII/2009)

W czasie omawiania spraw różnych wykrystalizowały się tematy i sprawy – niezbędne do omówienia i wypracowania na kolejnych posiedzeniach zarówno Prezydium, jak i Plenum.

Po wyczerpaniu wszystkich punktów przyjętego porządku obrad   posiedzenie KR tradycyjnie zamknął Prezes KR Eugeniusz Kondracki.

Szersze informacje dotyczące XII Posiedzenia  Krajowe Rady, jak i informacje z posiedzenia Prezydium w dniu 23 września 2009 r. - będą opublikowane w najbliższym Biuletynie Informacyjnym PZD.

(med.)

« Powrót