wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Drzewka Kongresowe w Okręgach i ROD

Strona główna

| | | |

Drzewka Kongresowe w Okręgach i ROD  (2009r.)

W czasie I Kongresu PZD  Prezes KR  Eugeniusz Kondracki zwrócił się do Okręgowych Zarządów o przeniesienie atmosfery i przesłania Kongresu do ogrodów działkowych m. in. poprzez  zastosowanie symboliki tj. zasadzenie drzewka przywiezionego z Kongresu. 26 ufundowanych przez Krajowa Radę drzewek,  po zakończeniu Kongresu  przekazano Okręgom.

Drzewka symbolizujące trwałość i siłę Związku zostały przeważnie posadzone przez instruktorów SSI lub Prezesów w wybranym ROD lub w pobliżu siedzib Okręgów, zaraz po przywiezieniu z Warszawy lub w czasie trwania uroczystości i spotkań z działkowcami.  Tabliczki upamiętniające I Kongres PZD -  montowane często na kamieniach symbolizujących trwałość  - przypominają nie tylko o historycznym wydarzeniu jakim był I Kongres PZD, ale także o przyjętych  w dniu 14 lipca 2009 r. celach i zadaniach.  

OZ w Pile

Działkowcy okręgu pilskiego podczas uroczystych obchodów Okręgowego Dnia Działkowca w dniu 5 września 2009 roku posadzili symbol I Kongresu Polskiego Związku Działkowców drzewko Robinia akacjowa.więcej informacji...

OZ Toruńsko-Włocławski

Drzewko kongresowego  posadzone tuż obok siedziby OZ - w  miejscu licznie odwiedzanym przez działkowców -przypomina o tegorocznej walce i zwycięstwie działkowców w obronie ustawy o ROD z 2005 roku.

OZ Świętokrzyski

Uroczystym zwieńczeniem wielotygodniowej pracy, poniesionego trudu i wysiłku mającego na celu obronę idei ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce, był w województwie świętokrzyskim dzień 9 września 2009 roku. W czasie IX Posiedzenia Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego w sposób doniosły a zarazem radosny /więcej informacji.../

OZ Podkarpacki

Robinia-pseudoakacja została posadzona na terenie ROD „Mokrzyszów” podczas obchodów Okręgowych Dni Działkowca w Tarnobrzegu w dniu 29 sierpnia 2009 r. W uroczystości wzięli udział goście Okręgowych Dni Działkowca oraz przedstawiciele mediów. Więcej informacji na  http://www.ozpzdrzeszow.republika.pl/

OZ Podlaski

Wg opinii białostockich działkowców drzewko kongresowe posadzone w dniu 6.08.2009 r.przed budynkiem Okręgowego Domu Działkowca w ROD 'Relaks'  będzie widocznym i trwałym symbolem znaczenia PZD oraz jedności jego członków.

OZ w Zielonej Górze

W trakcie uroczystych obchodów Dni Działkowca drzewko kongresowe zasadził poseł Bogusław Wontor (uczestnik I Kongresu PZD), prezes OZ Marian Pasiński, pełnomocnik prezydenta miasta oraz prezes ROD '35-lecia' Janina Mikołajczyk. W uroczystościach wzięło udział ok. 150 osób, w tym działkowcy z 25 ogrodów, członkowie Prezydium i OZ w Zielonej Górze, przedstawiciele mediów. W czasie trwania części oficjalnej przedstawiciele OZ zapoznali uczestników z przebiegiem i dorobkiem Kongresu, a także przedstawili jego znaczenie dla przyszłości ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce. (więcej - galeria zdjęć)

 

OZ w Opolu

Prezydium Okregowego Zarządu Oplskiego postanowiło upamiętnić I Kongres PZD odbyty w dniu 14 lipca 2009 r. w Warszawie poprzez posadzenie na terenie ROD 'Odra'w Opolu drzewka kongresowego. Ogród założony w latach trzydziestych XX wieku, usytuowany w centrum Opola, użytkowany przez ponad 900 członków PZD, stanowi godną oprawę dla drzewka kongresowego - symbolu upamiętniającego jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu Związku. Obok drzewka zamieszczono na kamiennej płycie tablicę pamiątkową.
(więcej - treść Uchwały nr 84/2009)

OZ Śląsk

Przywiezione z Warszawy drzewko - posadzone już 15 lipca 2009r. w ROD 'Wyzwolenie' przez pracowników Delegatury Rejonowej w Gliwicach -  w październiku br. zostanie uroczyście wyeksponowane i zaprezentowane jako symbol I Kongresu PZD nie tylko działkowcom, ale również mieszkańcom miasta.

OZ w Kaliszu

Drzewko kongresowe zostało posadzone w najstarszym ogrodzie działkowym w Polsce - w ROD im. Powstańców Wielkopolskich w Koźminie Wielkopolskim, obchodzącym w tym roku jubileusz 185-lecie istnienia. Uroczystości miały miejsce w dniu 12 września 2009 r. w czasie obchodów Dni Działkowca.

OZ w Bydgoszczy

Tegorocznemu laureatowi Krajowego Konkursu 'Ogród Roku' -  ROD 'Pod Kasztanami' w Żurczynie k/Bydgoszczy - przypadł w udziale zaszczyt pielęgnacji drzewka kongresowego. W trakcie uroczystości w dniu 18 września br. Prezes OZ w Bydgoszczy przypomniał uczestnikom o historycznym charakterze Kongresu, a także o przyczynach jego zwołania oraz przyjętym przesłaniu. Opowiedział również  o symbolice posadzonego drzewka kongresowego.

OZ Słupsk

W jednym z największych ogrodów w Słupsku - w ROD 'Boh. Westerplatte' , tuż obok  siedziby OZ, w obecności Prezydium OZ PZD oraz Zarządu ROD zostało posadzone drzewko kongresowe. O jego symbolice odwiedzającym to miejsce przypomina tabliczka pamiątkowa.

OZ w Elblągu

Przywieziona z Warszawy robinia akacjowa została uroczyście posadzone na posesji Okręgowego Zarządu PZD w Elblągu. Wszystkim odwiedzającym OZ będzie przypominać o  wypracowanych w czasie I Kongresu PZD celach i zadaniach.

OZ w Szczecinie

Działkowcy woj. zachodniopomorskiego doceniając wagę sytuacji związanej ze zożoniem projektu przez PiS i walki członków PZD o utrzymanie ruchu działkowego w Polsce, z zadowoleniem przyjęli nie tylko odrzucenie przez Sejm w dniu 16 lipca br szkodliwego projektu, ale również wszystkie uchwały podjęte na I Kongresie PZD w dniu 14 lipca br.. Jak określili w przesłanym piśmie 'to nasze wspólne wielkie zwycięstwo'. W czasie Dnia Działkowca w dniu 12 września br. w ROD 'Krzekowo' w Szczecinie dokonali prezentacji drzewka kongresowego dla szerokiego grona członków ROD i zaproszonych gości . W trakcie uroczystości zamontowali tablicę upamiętniajacą I Kongres PZD. W przyszłości miejsce wokół drzewka ma  zostać zagospodarowane w charakterze 'Kongresowej kawiarenki'.

OZ Wrocław

Otrzymane drzewko Kongresowe zostało posadzone w obrębie siedziby Okręgowego Zarządu, na honorowym miejscu za masztami z flagami. O wyborze miejsca zdecydowali uczestnicy Kongresu z okręgu wrocławskiego.

OZ w Częstochowie

W uroczystości sadzenia drzewka kongresowego brali udział między innymi Prezes OZ PZD Andrzej Wosik, Sekretarz OZ, Prezes ROD, Instruktor SSI. Posadzone przed siedzibą OZ PZD na terenie ROD Wypalanki w Częstochowie wraz z kamieniem na którym zostanie wyryty napis, będzie godnie upamiętniał I Kongres PZD.

OZ w Legnicy

Przywiezione z Warszawy Drzewko kongresowe zostało posadzone na placu ogólnodostępnym -  przy domu działkowca ROD 'Konwalia' w Głogowie'. Podczas obchodów Dni Działkowca w dniu 6 września br. OZ przekazał Zarządowi ROD okolicznościową tablicę przypominającą o przyczynach zwołania I Kongresu PZD.

OZ w Lublinie

Uroczystość sadzenia drzewka kongresowego odbyła się w ROD „Słonecznik” w Lublinie. Wzięli w niej udział członkowie plenum OZ PZD w Lublinie oraz zarząd i działkowcy ogrodu „Słonecznik”. Przemówienia z tej okazji wygłosili prezes OZ Stanisław Chodak i prezes Zarządu Ogrodu. Działkowcy uczestniczący w posadzeniu kongresowej akacji przyrzekli dbać o nią i opiekować się miejscem jej posadzenia.
/więcej informacji z plenum OZ Lublin..../

OZ Sudecki

Drzewko Kongresowe zostało posadzone w ROD 'Podzamcze' w Wałbrzychu. Uroczystość wkopania drzewka  - symbolu siły i jedności Związku - odbyła się w obecności działkowców, członków Zarządu powyższego Ogrodu, członków Okręgowego Zarządu Sudeckiego PZD oraz członków Krajowej Rady PZD.

OZ Łódź

Już od początku sierpnia, w czasie licznie odbywajacych się uroczystości Dni Działkowca w łódzkich ROD, a także ich jubileuszy,  jednym z tematów omawianych w czasie wystąpień przedstawicieli Okręgowego Zarządu w Łodzi, jak i wśród działkowców, był  I Kongres PZD. Dla jego upamiętnienia, w trakcie obchodów posadzono symboliczne drzewka kongresowe, m.in. w ROD 'Słoneczna Polana' w Pawlikowicach, ROD 'Konwalia' w Sieradzu, ROD 'Stokrotka' w Wieluniu, ROD im. Sierakowskiego w Łodzi. Drzewko przywiezione z Warszawy znalazło swoje miejsce w ROD 'Pienista' w Łodzi, ogrodzie który został wybudowany 20 lat temu jako zamienny za ogrody zlikwidowane przez Miasto pod budowę nowej trasy komunikacyjnej. Uroczyście posadzone w dniu 12 września br. w czasie obchodów Okręgowych Dni Działkowca przypomina o przesłaniu Kongresu.

OZ Mazowiecki

Na miejsce posadzenia drzewka kongresowego został wybrany ROD 'Rakowiec' w Warszawie. Założony w 1927 r. do dzisiaj stanowi integralną część rozległego obszaru zieleni, tworząc ekosystem stolicy. Zasadzone w lipcu drzewko kongresowe mogą podziwiać wszyscy warszawiacy, jak i uczestnicy organizowanych na terenie ROD 'Wczasów dla seniora', a także dzieci biorące udział w wakacyjnych półkoloniach.

OZ Małopolski

Decyzją Prezydium Okręgowego Zarządu Małopolskiego Drzewko kongresowe zostało posadzone w ROD 'Dębniki'. We wrześniu br. w trakcie obchodów Dni Działkowca nastąpiło uroczyste odsłonięcie tabliczki upamiętniającej okoliczności zwołania I Kongresu PZD.
/więcej informacji.../

OZ Warmińsko-Mazurski

W czasie obchodów Dni Działkowca w dniu 19.09.2009r. w ROD 'Relaks' w Ełku, w obecności 300 działkowców zostało uroczyście posadzone drzewko kongresowe. Ogród wyróżniony w tegorocznym konkursie na szczeblu krajowym, na miejsce jego ekspozycji wybrał plac przed Domem Działkowca. W przyszłości obok drzewka ma zostać zamieszczona tablica upamiętniająca I Kongres PZD. W czasie trwania części oficjalnej przedstawiciele OZ przedstawili działkowcom znaczenie Kongresu  dla dalszego rozwoju ogrodów i Związku.

OZ w Koszalinie

Drzewko kongresowe zostało posadzone zaraz po przywiezieniu na terenie ROD 'Malwa' w Koszalinie przy siedzibie Okręgowego Zarządu. W dniu 28 września br. podczas zebrania Okręgowego Zarządu PZD  dokonano uroczystego odsłonięcia kamienia upamiętniającego I Kongres PZD.

OZ w Poznaniu

Od 30 października drzewko kongresowe Robinia psudoacacia ‘Tortuosa’ upamiętnia w poznańskim Rodzinnym Ogrodzie Działkowym imienia 2 Armii Wojska Polskiego Pierwszy Kongres PZD – najważniejsze wydarzenie życia Związku. Robinię akacjową – czyli drzewko nie do pokonania – zasadził prezydent Poznania Ryszard Grobelny, przewodniczący Związku Miast Polskich, który 14 lipca z kongresowej trybuny występował w obronie działkowców i ustawy o ROD. /Więcej informacji.../

OZ w Gdańsku

Drzewko kongresowe zostało uroczyście posadzone już 18 lipca br. na terenie ROD im. Floriana Ceynowy w Wejherowie, w obecności przedstawicieli Okręgowego Zarzadu PZD Gdańsk oraz licznego grona wejherowskich działkowców.

« Powrót