wyszukiwanie w serwisie
 
Strona g│ˇwna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Wspˇ│praca miŕdzynarodowa
Jak zostaŠ dzia│kowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjŕŠ
Z dzia│alnoÂci Okrŕgowych Zarz▒dˇw
Dzia│kowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Partie i Zwi▒zki Zawodowe w obronie dzia│kowcˇw
Obrady Okrŕgowych Zjazdˇw Delegatˇw PZD
Dzia│kowcy w sprawie wyborˇw parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Dzia│kowiec
Konkursy w PZD
WieÂci z Ogrodˇw...
Ciekawe linki
Wzory dokumentˇw
Archiwum wiadomoÂci
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Zwi▒zkowa
Kontakt

Warszawski ROD "Wirnik" w programie "Maja w ogrodzie" w TVN.

Strona g│ˇwna

Warszawski ROD „Wirnik” w programie „Maja w ogrodzie” w TVN

       Informujemy, ┐e w najbli┐sz▒ niedzielŕ (06.11.br.) o godz. 8.00 na kanale TVN, w programie „Maja  w ogrodzie”  wyemitowany zostanie odcinek poÂwiŕcony ekologii. Powsta│ on na przyk│adzie warszawskiego ROD „WIRNIK”, ktˇry dziŕki swojemu po│o┐eniu, zagospodarowaniu i funkcjonowaniu  w pe│ni ukazuje pozytywn▒ dzia│alnoŠ na rzecz ekologii. Nale┐y dodaŠ, ┐e ogrˇd ten w 1999 zosta│ uhonorowany  przez Miŕdzynarodowe Biuro Ogrodˇw Dzia│kowych i Rodzinnych dyplomem „Ogrˇd zgodny z natur▒”  za dzia│alnoŠ na rzecz ekologii. Materia│ filmowy powsta│ przy wspˇ│udziale przedstawicieli Krajowej Rady oraz OZ Mazowieckiego, no i oczywiÂcie przy udziale i du┐ym zaanga┐owaniu Zarz▒du ROD i dzia│kowcˇw ogrodu.

Kolejna emisja filmu odbŕdzie siŕ w tym samym dniu na kanale TVN:
- o godz. 8.25 w programie „Akademia ogrodnika”
- o godz. 9.05 w TVN Meteo
- kolejne emisje zaplanowane s▒ w nastŕpnym tygodniu.

ZACH╩CAMY DO OBEJRZENIA !!

EB

« Powrˇt