wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Drzewko z II Kongresu zostało posadzone w Gnieźnie

Strona główna

Drzewko z II Kongresu PZD zostało posadzone w Gnieźnie

Na odbywającym się 22 września 2011 roku II Kongresie Polskiego Związku Działkowców wszystkie Okręgowe Zarządy PZD otrzymały drzewka kongresowe. Drzewka mają upamiętniać to ważne wydarzenie dla działkowców oraz przypominać podjęte na Kongresie stanowiska istotne dla funkcjonowania Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Symboliczne drzewko II Kongresu PZD, za jakie uznano platan klonolistny `Alphen`s Globe`, otrzymał również OZ PZD w Poznaniu. Decyzją Prezydium Okręgowego Zarządu na miejsce posadzenia drzewka kongresowego wybrano najstarszy ogród w okręgu - ROD im. K. Marcinkowskiego w Gnieźnie (rok założenia 1902).


Uroczyste posadzenie drzewka odbyło się 20 października 2011 r. Zaproszenie od działkowców na ten dzień przyjęli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych: Jacek Kowalski – Prezydent Gniezna, Dariusz Pilak – Starosta Gnieźnieński,posłowie na Sejm RP Paweł Arndt i Tadeusz Tomaszewski, Piotr Gruszczyński – Senator RP (PO),. Obecni byli również: przedstawiciel Prezydium Krajowej Rady PZD Sylwester Chęciński, Prezes OZ PZD w Poznaniu Zdzisław Śliwa, prezesi ROD okręgu poznańskiego oraz działkowcy z ogrodów gnieźnieńskich i nowotomyskich.


Przygotowaniem i prowadzeniem uroczystości zajęli się gospodarze z ziemi gnieźnieńskiej – członek Prezydium OZ PZD w Poznaniu Zdzisław Stankowiak, Prezes Kolegium Prezesów ROD w Gnieźnie Edmund Rybarczyk, Prezes ROD im. K. Marcinkowskiego w Gnieźnie Urszula Świtoń. W trakcie uroczystości głos zabrał Prezes OZ PZD w Poznaniu Zdzisław Śliwa, który podkreślił znaczenie drzewka jako symbolu upamiętniającego jedność działkowców oraz ich woli utrzymania zapisanych praw w ustawie o rod. Przesłanie II Kongresu PZD winno dotrzeć do wszystkich działkowców i ogółu społeczeństwa, że w sprawach przyszłości ogrodów nie wolno pomijać głosu miliona rodzin polskich działkowców, ze mają oni pełne prawo domagać się poszanowania ich woli i stanowienia prawa w konsultacji społecznej z samymi zainteresowanymi. O potrzebie wdrażania ustaleń II Kongresu PZD to Drzewko Kongresowe winno wszystkim przypominać.
Posadzenie drzewka kongresowego przypadło w udziale zaproszonym gościom, bo to dzięki nim działkowcy mają zapewnione prawne podstawy sprawnego funkcjonowania ogrodów działkowych w Polsce.


W drugiej części uroczystości, która odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury przedstawiciel Prezydium KR PZD Sylwester Chęciński wręczył prezesowi ROD im. Powstańców Wielkopolskich w Gnieźnie puchar i dyplom z okazji 50-lecia założenia ogrodu. Działkowców, którzy użytkują działki w tym ogrodzie od 50 lat, uhonorował Prezydent Gniezna wręczając im krzewy róż. Do działkowców z tak wieloletnią praktyką należą: Marianna Kwiatkowska, Janina i Stanisław Malinowscy, Jadwiga Skladanowska, Krystyna Urbańska, Janina i Mieczysław Wardęga.


W krótkim wystąpieniu Prezes Zdzisław Śliwa przywołał niedawno obchodzone Krajowe Dni Działkowca, połączone z 30-leciem PZD i wymienił wyróżnionych wówczas działkowców z naszego okręgu – Henryka Cieślika – laureata konkursu „Jaka to byłą droga” oraz Wojciecha Golę – laureata konkursu „Jak powstawały nasze ogrody”, który książkę wydaną ze wspomnieniami działkowców wręczył Prezydentowi Gniezna. Dziękując za książkę Prezydent Jacek Kowalski podkreślił, że tak wielka organizacja, jaką jest Związek nie powinna bać się o los ogrodów, bo z głosem działkowców liczyć się muszą wszyscy, którzy prawo stanowią. Zapewnił, że w mieście Gnieźnie klimat dla rodzinnych ogrodów działkowych jest i będzie sprzyjający. Występujący po nim poseł Tadeusz Tomaszewski podziękował za wsparcie udzielone podczas wyborów parlamentarnych oraz zapewnił że w przypadku konieczności podjęcia przez Sejm prac nad nowelizacją ustawy będzie rzecznikiem polskich działkowców.


Nagrody i dyplomy otrzymali również wszyscy laureaci konkursu na najpiękniejszą działkę w Gnieźnie, a wszystkim zebranym pobyt w Sali MOK uprzyjemnił występ zespołu wokalno-tanecznego Ośrodka.

                                                                                  

                                                                                      Magdalena Klessa

 

 

« Powrót