wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Kłamstwa i wprowadzanie w błąd metodami działania Ogólnopolskiego Towarzystwa Ogrodów Działkowych w ROD Kwitnąca Dolina w Swarzędzu

Strona główna

Kłamstwa i wprowadzanie w błąd metodami działania Ogólnopolskiego Towarzystwa Ogrodów Działkowych w ROD Kwitnąca Dolina w Swarzędzu

 

Trwają nieudolne próby zawłaszczenia majątku Polskiego Związku Działkowców przez grupkę kilku desperatów z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ogrodów Działkowych w ROD w „Kwitnąca Dolina" w Swarzędzu. Tym razem próbowano zawłaszczyć urządzenia energii elektrycznej w Ogrodzie. Posiłkując się faktem zarejestrowania przez sąd oddziału Towarzystwa i uzyskania osobowości prawnej rozpoczęli działania mające na celu przejęcie kontroli nad urządzeniami energetycznymi. To ważne dla nich urządzenia, bo nie płacącym za zużytą energię elektryczną kilku członkom Towarzystwa, w tym jej nieformalnemu liderowi Ireneuszowi J. zarząd ROD odłączy! prąd od altany.

Członkowie Towarzystwo pomyśleli, że można temu zaradzić przez podjęcie próby doprowadzenia do rozwiązania przez dostawcę energii ENEA S.A. Poznań umowy zawartej z Rodzinnym Ogrodem Działkowym Kwitnąca Dolina. Posiłkując się aktem rejestracji Oddziału Towarzystwa przedstawili zakładowi energetycznemu wniosek o zawarcie umowy „na kompleksową sprzedaż energii elektrycznej oraz zapewnienie świadczenia usługi dystrybucji na potrzeby administracyjne Ogrodu Działkowego przy ul. Poznańskiej 56 w Swarzędzu" oraz o rozwiązanie obowiązującej umowy na dostawę energii elektrycznej zawartej bezterminowo pomiędzy ENEA SA i Rodzinnym Ogrodem Działkowym Kwitnąca Dolina. Musieli być w rozmowach z urzędnikiem ENEA przekonujący, bo w dniu 4.10.2011r. doszło do zawarcia umowy pomiędzy Towarzystwem i ENEA S.A. w Poznaniu.

W ślad za zawartą umową Towarzystwo wystąpiło do zarządu ROD o natychmiastowe komisyjne przekazanie trafostacji, hydroforni oraz świetlicy działkowej (sic!) a także skrzynek energetycznych z licznikami prądu działkowców.

Przekazane zarządowi ROD żądanie oraz wywieszone na tablicy informacje o przejęciu energetyki spowodowały konieczność zdecydowanego przeciwdziałania tej kolejnej próbie zawłaszczania majątku Polskiego Związku Działkowców. Zarząd ROD przedstaw« dostawcy energii ENEA S.A. dokumenty potwierdzające tytuł prawny do gruntów, przywołał zapis art. 15 ust 1. ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych traktujący o prawie własności urządzeń służących do wspólnego korzystania przez działkowców oraz przedstawił tytuł zarządu ROD do reprezentowania działkowców ogrodu.

Siła przedstawionych dokumentów i faktów spowodowała, że w dniu 17. 10 2011r . ENEA S.A. poinformowała zarząd ROD tym, że umowa o dostawę energii zawarta z zarządem ROD nie została wypowiedziana i obowiązuje na czas nieokreślony do momenty jej wypowiedzenia przez zarząd ROD . Odrębnym pismem ENEA S.A. poinformowała Towarzystwo, że w związku z wprowadzeniem Firmy w błąd co do posiadania tytułu własności ogrodu oraz brakiem wypowiedzenia dotychczasowej umowy przez zarząd ROD, ENEA S.A. odstępuje od zawartej 4.10.2011r. umowy z Towarzystwem. Umowa ta została anulowana, a w mocy pozostaje umowa o dostawy energii z dotychczasowym użytkownikiem tj. Rodzinnym Ogrodem Działkowym Kwitnąca Dolina.

Podjętą decyzję przez ENEA.S.A. przyjmujemy z satysfakcją, a oburzenie musi budzić metoda działania Towarzystwa opierająca się na kłamstwach i wprowadzaniem w błąd partnerów z którymi prowadzi rozmowy. Kłamstwa i pomówienia, a zwłaszcza przeinaczanie faktów są dla członków Towarzystwa chlebem powszednim. Uzurpując sobie prawo do ROD nie liczą się z wolą większości działkowców i nadal próbują załatwiać swoje partykularne interesy w sposób budzący powszechny sprzeciw. Dostrzegamy jednak postęp w działaniu Towarzystwa. Jeszcze niedawno pewnie spłonęłaby na ogrodzie trafostacja, !wietlica i inne obiekty ogrodu, które „same by się podpaliły.., tak jak altana Prezesa".

 

TZ.

 

 

« Powrót