wyszukiwanie w serwisie
 
Strona g│ˇwna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Wspˇ│praca miŕdzynarodowa
Jak zostaŠ dzia│kowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjŕŠ
Z dzia│alnoÂci Okrŕgowych Zarz▒dˇw
Dzia│kowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Partie i Zwi▒zki Zawodowe w obronie dzia│kowcˇw
Obrady Okrŕgowych Zjazdˇw Delegatˇw PZD
Dzia│kowcy w sprawie wyborˇw parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Dzia│kowiec
Konkursy w PZD
WieÂci z Ogrodˇw...
Ciekawe linki
Wzory dokumentˇw
Archiwum wiadomoÂci
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Zwi▒zkowa
Kontakt

Posiedzenie Krajowej Komisji Rozjemczej PZD

Strona g│ˇwna

Posiedzenie Krajowej Komisji Rozjemczej PZD


14 pa╝dziernika 2011 r. obradowa│a tak┐e Krajowa Komisja Rozjemcza, ktˇra podjŕ│a uchwa│ŕ w sprawie oceny II Kongresu PZD i zada˝ dla struktur PZD, w tym komisji rozjemczych PZD, wynikaj▒cych z dokumentˇw przyjŕtych na tym Kongresie, w ktˇrej stwierdzi│a, ┐e nale┐y podj▒Š wszelkie mo┐liwe dzia│ania w celu obrony zapisˇw ustawy o ROD. Ponadto zobowi▒za│a okrŕgowe komisje rozjemcze do propagowania dorobku II Kongresu poprzez intensywn▒ wspˇ│pracŕ z lokalnymi mediami, a tak┐e podczas szkole˝ dla pionu rozjemczego w regionie. Krajowa Komisja Rozjemcza orzeka│a tak┐e na posiedzenie w sprawach z│o┐onych skarg w trybie nadzwyczajnym.

 

MP

« Powrˇt