wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Obchody 30-lecia Polskiego Związku Działkowców w Chełmży

Strona główna

Obchody 30 – lecia PZD w Chełmży

 

1.  Sala Mieszczańska Chełmżyńskiego Ratusza. Punktualnie o godz. 13 do sali posiedzeń Rady Miejskiej Chełmży przybyli zaproszeni goście:
Ryszard Chodynicki Prezes Okręgu Toruńsko - Włocławskiego PZD
Czesław Kozikowski Wiceprezes Zarządu Okręgu Toruńsko- Włocławskiego PZD,
Mirosław Graczyk Starosta Powiatu Toruńskiego Ziemskiego,
Dariusz Meller Wicestarosta Powiatu Toruńskiego Ziemskiego,
Jerzy Czerwiński Burmistrz Miasta Chełmży,
Janusz Kalinowski Przewodniczący Rady Miejskiej Chełmży,
Działkowcy chełmżyńskich ogrodów.
2. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia pocztów sztandarowych i wysłuchania hymnu Polskiego Związku Działkowców Zielona Rzeczpospolita
3. Z rolą PZD w historii chełmżyńskich ogrodów działkowych zapoznał Franciszek Kuczka. Oto jej fragment.
„Dla większości działkowców uchwalenie przez Sejm 6 maja 1981 r. ustawy „O Pracowniczych Ogrodach Działkowych" została prawie niezauważone. Powstanie Polskiego Związku Działkowców przeszło bez echa. Dopiero pierwsze inwestycje na ogrodach pokazały wagę tego wydarzenia. Na ogrodzie nr 3 wybudowano sieć wodociągową i energetyczną. Ogród nr 1, 2 i 4 także wzbogaciły się o sieć energetyczną, wodną oraz o stacje hydroforowe. Na ogrodzie nr 5 wybudowano linię energetyczną. Te wszystkie inwestycje zostały sfinansowane przez Urząd Miejski w Chełmży zgodnie z korzystną dla działkowców ustawą o Pracowniczych Ogrodach Działkowych. Po roku 1981 został wytworzony korzystny klimat dla zakładania nowych ogrodów. Powstały wtedy ogrody nr: 8, 9, 10, 11 dające możliwość cieszenia się działką aż 97 działkowiczom. Dzięki korzystnej ustawie ogrody te przed oddaniem użytkownikom zostały w pełni uzbrojone. Posiadały ogrodzenie, sieć wodociągową i energetyczną oraz drogi dojazdowe. Działkowicze nie musieli rozwiązywać problemów infrastrukturalnych. Następstwem tego dzisiaj są one przykładem piękna i ładu, za co zalicza się je do najpiękniejszych w okręgu. Ponadto w struktury PZD weszły ogrody: CZSP, Urzędu Miasta Chełmży, Cukrowni Chełmża, które otrzymały kolejne numery: nr: 6, 7 i 12. Stało się to w następstwie dużych korzyści edukacyjnych, ochronnych i inwestycyjnych oraz kulturowych wynikających z przynależności do organizacji pod nazwą PZD. W ten sposób w połowie lat 80-tych liczba ogrodów w POD „Postęp' wzrosła do 12, a ich powierzchnia osiągnęła blisko 44 ha "
4. Po zarysie historii ROD „Postęp" w 30 - leciu PZD głos zabrał Ryszard Chodynicki Prezes Zarządu Okręgu Toruńsko - Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców w Toruniu.
W swoim krótkim wystąpieniu Ryszard Chodynicki zwrócił uwagę na ogromne zalety wynikające z przynależności działkowców do PZD. Podkreślił funkcję obronną związku i jego edukacyjny charakter. Nie omieszkał wspomnieć o wsparciu finansowym, jakiego udziela okręg w realizacji inwestycji na ogrodach. Szczególnie mocno akcentował potrzebę walki o ustawę o ROD.
Przypomniał także osiągnięcia chełmżyńskich ogrodów działkowych w dziejach ruchu działkowego Okręgu Toruńsko-Włocławskiego PZD.
5. Wręczenie Odznak „Zasłużony Działkowiec"
Wręczenia Odznak „Zasłużony Działkowiec" dokonał Prezes Zarządu Okręgu T-W PZD w Toruniu Ryszard Chodynicki w asyście Czesława Kozikowskiego Wiceprezesa Zarządu Okręgu T-W PZD w Toruniu.
Na zdjęciu Ryszard Chodynicki wręcza Złotą Odznakę „Zasłużony Działkowiec" prezesowi ROD „OD NOWA" H. Szczepań¬skiemu.
6. Podziękowania dla Jerzego Czerwińskiego Burmistrza Mia¬sta Chełmży od Eugeniusza Kondrackiego Prezesa Krajowej Rady PZD.
Eugeniusz Kondracki został zaproszony na uroczyste ob¬chody 30 - lecia Polskiego Związku Działkowców w Chełmży. Ze względu na pracę zawodową nie mógł w nich uczestniczyć. Dlatego za pośrednictwem Ryszarda Chodynickiego przesłał list z podziękowaniami za wzorową współpracę z chełmżyńskimi ogrodami dla burmistrza Chełmży. Uroczystego wręczenia dokonał Ryszard Chodynicki.
7. Eugeniusz Kondracki Prezes Krajowej Rady przyznał chełmżanom dyplomy za wybitne zasługi dla PZD.
Ryszard Chodynicki wręczył dyplomy 14 działkowcom.
8. Podziękowania od Prezesa Zarządu Okręgu Polskiego Związku Działkowców dla chełmżan.
Prezes Ryszard Chodynicki wręczył podziękowania 17 działkowcom Chełmży za zaangażowanie w pracy na rzecz ogrodu.
9. Jerzy Czerwiński Burmistrz Miasta Chełmży za troskę o wygląd miasta 5 prezesom wręczył pamiątkowe statuetki, a 26 działkowiczom pamiątkowe dyplomy – wyrazy uznania.
10. Podziękowania od Starostów
Starostowie Powiatu Toruńskiego Ziemskiego wręczyli wszystkim działkowcom w dowód wdzięczności pamiątkowe kubki z logiem lokalnych obchodów 30 - lecia PZD w Chełmży.
11. Wręczenie pamiątkowych medali.
Na zakończenie uroczystości Ryszard Chodynicki Prezes Zarządu Okręgu Toruńsko-Włocławskiego wręczył działkowcom i gościom pamiątkowe medale wybite z okazji 30 - lecia PZD i nadania sztandaru ROD Okręgu Toruńsko-Włocławskiego PZD.
12. Zakończenie oficjalnej części uroczystości.
Po wystąpieniach zaproszonych gości nastąpiło zgodnie z ceremoniałem wyprowadzenie pocztów sztandarowych.
13. Spotkanie przy kawie. W trakcie jego trwania działkowcy dzielili się swoimi wrażeniami. Na ich twarzach widać było wzruszenie. W spontanicznych wypowiedziach podkreślali podniosłość uroczystości, jej rodzinny charakter i wysoki poziom organizacyjny. Sugerowali potrzebę organizacji podobnych uroczystości przynajmniej raz w roku.
Szczególnie bardzo dobrze oceniali poziom wykonania sztandarów. Zachowali wysoki poziom powagi podczas uroczystości.

 

Sprawozdanie przygotowali:
Franciszek Kuczka, Józef Strzałkowski

 

Chełmża, dnia 30 września 2011r.

« Powrót