wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Rodzinny Ogród Działkowy "Czeczotka" w Ostrołęce do Prezydenta Miasta Ostrołęki

Strona główna

Ostrołęka 11.10.2011 r.

ROD „Czeczotka”
Ostrołęka

                                                          Pan Janusz Kotowski
                                                          Prezydent Miasta Ostrołęki.
                                                          Plac Bema 1 
                                                          07-410 Ostrołęka


          Zarząd ROD „Czeczotka" wybrany na Konferencji Delegatów w dniu 24.04.2010r. na kadencję 2010-2014 działający w imieniu 1862 członków ROD i ich rodzin wyraża zdecydowany protest przeciwko działaniom Pana Prezydenta, zmierzającym do unieważnienia aktu notarialnego Repetorium A nr. 1736/98 z dnia 13.03.1998r. I wpisu do księgi wieczystej.
          Jako Prezydent Miasta dąży Pan do pozbawienia prawa użytkowania wieczystego 43,2907 ha gruntów nie proponując nic w zamian. Na spotkaniu z Panem w dniu 14.09.2011r. nie uzyskaliśmy odpowiedzi na zasadnicze pytania dotyczące funkcjonowania Ogrodu po ewentualnym unieważnieniu aktu notarialnego a w tym:
         1. W jaki sposób uregulowane miałoby być prawo do użytkowania gruntu (bezpłatna umowa użytkowania wieczystego - co gwarantuje nam Ustawa o ROD z dnia 8.07.2005r.) umowa dzierżawy lub innym dokumentem.
         2. W jaki sposób zagwarantuje Pan zwolnienie z opłat podatku gruntowego, od nieruchomości, za korzystanie ze środowiska, z tytułu poboru wód podziemnych - co również gwarantuje Ustawa o ROD z dnia 8.07.2005r.
         3. W jaki sposób Pan Prezydent zagwarantuje własność nasadzeń i naniesień na działkach oraz zapłatę odszkodowania w przypadku likwidacji Ogrodu - co również gwarantuje w/w ustawa.
         Według opinii Zarządu ROD i działkowców podjęte przez Pana Prezydenta działania, nie mogą być oceniane inaczej jak „pozbawimy prawa do gruntu a później jakoś to będzie".
         Jest to przejaw jawnego lekceważenia nabytych praw 1862 działkowców i ich rodzin będących mieszkańcami Ostrołęki.
         Zarząd ROD „Czeczotka" zwraca uwagę Panu Prezydentowi, że nie powinien podejmować tak ważnych decyzji jak wyżej opisane nie informując o podjętych działaniach organów przedstawicielskich jakim jest Zarząd ROD wraz użytkującymi działki mieszkańcami Ostrołęki. Proponujemy postępowanie wg zasady „nic o nas bez nas."
         Zarząd ROD „Czeczotka” wnosi do Pana Prezydenta o odstąpienie od działań zmierzających do unieważnienia aktu notarialnego.
         Naszym zdaniem nie warto korzystać z usług podpowiadaczy - fałszywych przyjaciół działkowców.
         Z uwagą przyjmujemy Pańskie zapewnienia o braku zamiaru zmiany przeznaczenia gruntów przez miasto Ostrołęka i umożliwieniu gospodarowania ostrołęckich działkowców w przyszłości. Tym bardziej, że ogród nasz w obecnym kształcie spełnia funkcję parku dla wszystkich mieszkańców Ostrołęki.
         Działkowcy uważają, że swoją ciężka pracą na działkach z nieużytków i bagien doprowadzili grunt do takiego stanu, który staje się łakomym kąskiem dla ewentualnych inwestorów.

 

                                                                  Prezes Zarządu
                                                                 ROD „Czeczotka”
                                                        mgr inż. Bronisław Kastarenda

« Powrót