wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Rada Częstochowy popiera ustalenia II Kongresu PZD

Strona główna

Rada Częstochowy popiera ustalenia II Kongresu PZD

          

            Obradująca w dniu 10 października br. Rada Miasta Częstochowy udzieliła poparcia uchwalonym przez II Kongres PZD stanowiskom Kongresowym. 
Radzie przewodniczył Przewodniczący Rady Marek Balt, uczestnik II Kongresu. 
            Obradom przysłuchiwała się grupa kilkudziesięciu działkowców z Prezesem Okręgowego Zarządu w Częstochowie Andrzejem Wosikiem, który zabrał głos w dyskusji i prezentował znaczenie II Kongresu dla przyszłości ogrodów działkowych w Polsce oraz współpracę Polskiego Związku Działkowców z samorządami.  Głos zabrała również uczestniczka II Kongresu z Częstochowy  Pani Henryka Hajduś, której wystąpienie na Kongresie spotkało się z ogromnym aplauzem 4000 uczestników Kongresu.

Rada Miasta Częstochowy uchwaliła stanowiska, które zamieszczamy poniżej:


STANOWISKO
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 10 października 2011 r.

w sprawie wyrażenia poparcia dla Stanowiska II Kongresu Polskiego Związku Działkowców z dnia 22 września 2011 r. w sprawie znaczenia ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych dla przyszłości ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce.

        Rada Miasta Częstochowy popiera Stanowisko II Kongresu Polskiego Związku Działkowców z dnia 22 września 2011 r. w sprawie znaczenia ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych dla przyszłości ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce.
        Ustawa ta zapewnia działkowcom szereg fundamentalnych praw, które skutecznie umożliwiają istnienie i rozkwit ogrodów działkowych w Polsce.
        Tekst Stanowiska PZD stanowi załącznik do niniejszego dokumentu.

 

 

                                                               Przewodniczący
                                                         Rady Miasta Częstochowy

                                                                (-)  Marek Balt


------------------------------------------------------------------------

STANOWISKO
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 10 października 2011 r.

w sprawie wyrażenia poparcia dla Stanowiska II Kongresu Polskiego Związku Działkowców z dnia 22 września 2011 r. w sprawie sytuacji PZD i ruchu ogrodnictwa działkowego wobec wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego złożonego do Trybunału Konstytucyjnego.

           Rada Miasta Częstochowy popiera Stanowisko Polskiego Związku Działkowców z dnia 22 września 2011 r. w sprawie sytuacji PZD i ruchu ogrodnictwa działkowego wobec wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego złożonego do Trybunału Konstytucyjnego.
          Wyrażamy poparcie dla działań Polskiego Związku Działkowców zmierzających do zachowania gwarancji prawnych, które umożliwiają istnienie ruchu działkowego, funkcjonowanie i rozwój rodzinnych ogrodów działkowych oraz działek miliona polskich działkowców oraz ich rodzin.
          Tekst Stanowiska PZD stanowi załącznik do niniejszego dokumentu.

 


                                                                 Przewodniczący
                                                          Rady Miasta Częstochowy

                                                                  (-)  Marek Balt

 

------------------------------------------------------------------------

STANOWISKO
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 10 października 2011 r.

w sprawie wyrażenia poparcia dla Stanowiska II Kongresu Polskiego Związku Działkowców z dnia 22 września 2011 r. w sprawie współpracy Polskiego Związku Działkowców z samorządami lokalnymi.

         Mając na uwadze dalszą dobrą i partnerską współpracę na rzecz rozwoju i doskonalenia funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych Rada Miasta Częstochowy popiera Stanowisko II Kongresu Polskiego Związku Działkowców z dnia 22 września 2011 r. w sprawie współpracy Polskiego Związku Działkowców z samorządami lokalnymi.
        Tekst Stanowiska PZD stanowi załącznik do niniejszego dokumentu.

 

                                                                Przewodniczący
                                                         Rady Miasta Częstochowy

                                                               (-)  Marek Balt

 

Stanowiska II Kongresu Polskiego Związku Działkowców zamieszczone są na stronie Kongresowej PZD www.kongrespzd.pl w zakładce Materiały II Kongresu.

« Powrót