wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Reakcja Związku wobec bezprawnych działań Agencji Mienia Wojskowego

Strona główna

Reakcja Związku wobec bezprawnych działań Agencji Mienia Wojskowego

 

           W „Gazecie Wyborczej” w dniu 23 września 2011 r. ukazało się ogłoszenie Agencji Mienia Wojskowego, które zawiera informację o sprzedaży przez Oddział Terenowy AMW w Warszawie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Zegrze Południowe, w gminie Nieporęt, w powiecie legionowskim, która jest oznaczona działką numer 126/104 o powierzchni 6,4750 ha, z czego 5,74 ha jest zagospodarowane przez Rodzinny Ogród Działkowy „Pod Dębami”.
           W związku z zaistniałą sytuacją, zarówno KR PZD, jak i OZ Mazowiecki PZD ściśle ze sobą współpracując, podjęły stanowcze działania mające na celu obronę Ogrodu i praw jego działkowców. OZ Mazowiecki PZD poinformował Prezesa AMW o nieuprawnionych działaniach podległego mu Oddziału Terenowego w Warszawie. Do Dyrektora Oddziału Terenowego AMW w Warszawie wystosowane zostało pismo OZ Mazowieckiego PZD z żądaniem natychmiastowego zaprzestania bezprawnych działań w stosunku do ROD „Pod Dębami” w Zegrzu Południowym, wycofania ogłoszenia opublikowanego
w „Gazecie Wyborczej” i na stronie internetowej AMW. O tragicznej sytuacji Ogrodu poinformowany został także przez OZ Mazowiecki PZD Wojewoda Mazowiecki i Minister Obrony Narodowej. O poszczególnych etapach walki w obronie Ogrodu zawiadamiany jest również zarząd ROD „Pod Dębami”.
           Oddział Terenowy AMW w Warszawie poprzez swoje działania chce pozbawić PZD prawa użytkowania gruntów, całkowicie pomijając fakt, że na terenie Ogrodu „Pod Dębami”, który funkcjonuje od lat 70., jest 101 działek, na których to znajduje się prywatny majątek działkowców i Związku. Oddział Terenowy AMW w Warszawie próbuje zniszczyć i pozbawić dorobku działkowców z Ogrodu „Pod Dębami”, w którym to mają możliwość prowadzenia upraw ogrodniczych, wypoczynku i rekreacji, i który jest dla nich źródłem radości i częścią ich życia.
           Krzywdzące poczynania AMW trafiły i trafiać będą na zdecydowany opór ze strony PZD, gdyż brak przestrzegania prawa przez Terenowy Oddział w Warszawie, ujawniający się w jego działaniach, jest nie do przyjęcia i nie licuje z porządkiem prawnym obowiązującym w naszym kraju. PZD będzie wszelkimi możliwymi sposobami zaciekle bronił funkcjonowania ROD „Pod Dębami” w Zegrzu Południowym.

                                                                                         AB

« Powrót