wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Aktywność ROD środkiem do uzyskania pomocy z gmin.

Strona główna

AKTYWNOŚĆ ROD ŚRODKIEM DO UZYSKANIA POMOCY Z GMIN.


         Realizacja inwestycji na terenie ROD często wymaga dużego wkładu finansowego. Dlatego też zarządy ROD winny pamiętać o możliwości uzyskania dotacji ze środków budżetowych miast i gmin.
         Dotacje te mogą być przeznaczane zarówno na realizację zadań inwestycyjnych w ogrodach jak i na szereg zadań związanych z ochroną środowiska, jak choćby zadań związanych z gospodarką odpadami, ochroną wód i przyrody. Udzielenie dotacji następuje na podstawie uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, określającej tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia oraz sposób kontroli wykonania zleconego zadania.
         Aby uzyskać taką pomoc, bardzo ważna jest aktywność zarządów ROD, które winny na bieżąco przeglądać prasę lokalną oraz strony internetowe urzędów miast i gmin, na których umieszczane są ogłoszenia o terminie przyjmowania wniosków o przyznanie dotacji na realizacje określonych zadań. Niezależnie od tego, zarządy ROD winny same występować do jednostek samorządu terytorialnego o przyznawanie dotacji na określone cele. Tylko aktywna działalność zarządów ROD może w tych sprawach przynieść wymierne efekty. Brak zgłaszania do miast i gmin swych potrzeb, powoduje całkowite ich pomijanie nie tylko przy udzielaniu dotacji na określone cele, ale również przy uchwalaniu budżetów na kolejne lata.
         We wszystkich rodzinnych ogrodach działkowych odbyły się już walne zebrania członków ROD. Na tych zebraniach wiele ogrodów podjęło uchwały w sprawie realizacji określonego zadania inwestycyjnego bądź remontowego. Zatem jest to najlepszy moment na podjęcie przez zarządy ROD działań, które przyczynią się do pozyskania środków finansowych z innych źródeł niż środki własne ROD czy dotacje z organów wyższych PZD.

AR

« Powrót