wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Protest Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku skierowany do Prezydenta Miasta Ostrołęka

Strona główna

Gdańsk, dnia 28.09.2011r.

 

STANOWISKO
Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku
z dnia 28 września 2011 roku
w sprawie bezpodstawnych działań Prezydenta Ostrołęki
w zakresie stwierdzenia nieważności aktów notarialnych na przekazane Ogrodom grunty w użytkowanie wieczyste.

 

Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku demokratycznie wybrani na nową kadencję w latach 2011-2015, po zapoznaniu się z informacjami zamieszczonymi w internecie, w zgodzie z wyznawaną zasadą solidaryzmu związkowego i społecznego protestują przeciwko bezpodstawnej inicjatywie Prezydenta Miasta Ostrołęka zmierzającej do unieważnienia zawartych aktów notarialnych na użytkowanie wieczyste gruntów zajmowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe.
Niezrozumiałe wezwanie Prezydenta Ostrołęki do uregulowania sytuacji prawnej gruntów zajmowanych przez ROD „Czeczotka”, „Bemowo”, „Energetyk”, „Słoneczny” oraz „Podrężewo” jest bezzasadne, bowiem akty notarialne zostały zawarte w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa i nie istnieją żadne podstawy, by żądać stwierdzania ich nieważności po 15 latach od ich zawarcia!
Dziwi nas, że Pan Prezydent Miasta zapomniał. że nasz Związek nabywając to prawo działał w pełnym zaufaniu do Państwa i stanowionego prawa oraz w dobrej wierze.
Pan Prezydent Miasta zapomniał, że w demokratycznym państwie prawo nie działa wstecz, a wieczyste użytkowanie nabyte na podstawie Ustawy Sejmowej korzysta z konstytucyjnej ochrony praw słusznie nabytych i do tego nabytych w słusznej wierze.
Podejmowane w tym zakresie przez Prezydenta Miasta działania polscy działkowcy odbierają wyłącznie w kategoriach zwyczajnego zamachu na nasze prawa i przywileje gwarantowane Ustawą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 8 lipca 2005 roku, a także poprzednią Ustawą o POD.
Pan Prezydent najwyraźniej zapomniał, że jego irracjonalne żądanie dotyczy ok. 3 tysięcy rodzin działkowych, których członkowie są pełnoprawnymi Obywatelami i mieszkańcami kierowanego przez niego miasta.
Postępowanie każdego Prezydenta Miasta w odniesieniu do jego mieszkańców musi być wolne od osobistego stosunku i swoich poglądów światopoglądowych do największej w Polsce społecznej organizacji pozarządowej Polskiego Związku Działkowców, w którego szeregach jest prawie milion Obywateli!
Zwracamy się, zatem do władz samorządowych miasta o zaprzestanie walki z działkowcami i umożliwienie im dalszego spokojnego korzystania z działek gwarantowanego Ustawą o ROD z 2005 roku, których PRAWA w ogrodach przejętych w użytkowanie wieczyste są dziś skutecznie zabezpieczone.

Niniejsze stanowisko drogą elektroniczną przekazujemy do:
- Prezydenta Miasta Ostrołęka Janusza Kotowskiego,
- Przewodniczącego Rady Miasta Ostrołęka Dariusza Maciaka,
- Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Wiesława Szczubełka,
- Wojewody Mazowieckiego Jacka Kozłowskiego
oraz kierujemy do wiadomości:
- Prezesa Polskiego Związku Działkowców Eugeniusza Kondrackiego,
- Przewodniczącej Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD Marii Fojt,
- Prezesa Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD Grażyny Frank,
- Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Warszawie.


                                  Z działkowym pozdrowieniem
                                 Społecznie wykonujący mandat

              Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku

 

Przewodniczący                 Bogusław Dąbrowski
                  
Z-ca Przewodniczącego         Elżbieta Senecka

Z-ca Przewodniczącego         Marianna Krawczyk
 
Sekretarz                             Jolanta Rutkowska
                    
Członkowie:

Sabina Chinalska

Mariusz Draniewicz

Andrzej Jancz

Piotr Mikituła

Stanisław Orłowski

Tadeusz Sakowicz

Andrzej Zajcew

 

 

« Powrót