wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Kolejny atak na b. ogrody działkowe na Mazowszu

Strona główna

Kolejny atak na b. ogrody wojskowe na Mazowszu

 

        To nie pierwszy przypadek, gdy Agencja Mienia Wojskowego próbuje pozbyć się ogrodu, sprzedając teren wraz ze 101 działkowcami. Tym razem ofiarą pomysłów tej jednostki może być ROD „ Pod Dębami” w Zegrzu Południowym. Agencja wystawiła na przetarg teren ogrodu bez przeprowadzenia wcześniej likwidacji. W Gazecie Wyborczej z dnia 23.09.2011 r., ukazało się ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości o nr ew. 126/104 o pow. 6,4750 ha,  położonej w Zegrzu Południowym, gm. Nieporęt, na której zorganizowany jest Rodzinny Ogród Działkowy „Pod Dębami”.
        Ogród powstawał w 1995 r., za wiedzą i zgodą Skarbu Państwa, w oparciu o stosowne decyzje, z przeznaczeniem dla kadry wojskowej i pracowników wojska. Był ogrodem czasowym do momentu upłynięcia terminu ważności tymczasowego użytkowania ogrodu działkowego. W związku z tym, że nie zostały wydane  stosowne dokumenty na rok przed upływem terminu ważności tymczasowego użytkowania, ogród na podstawie art. 11 ustawy z dnia 06.05.1981 r. o pracowniczych ogrodach działkowych, stał się ogrodem stałym, co wiążę się z koniecznością zastosowania ustawy w przypadku likwidacji ogrodu.
         Obecnie teren ROD jest we władaniu Agencji Mienia Wojskowego oraz Agencji Cenowej, które na przedmiotowym terenie już próbowały wybudować osiedle domów jednorodzinnych i wielorodzinnych. Postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla ww. inwestycji zostało zawieszone. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nieporęt, przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze przeznaczonym pod zabudowę jednorodzinną i teren zieleni urządzonej, w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, zatem ogród mieści się w tych ustaleniach.
Jednak Okręgowy Zarząd Mazowiecki PZD wraz Zarządem ogrodu podjął działania, aby doprecyzować zapisy dot. ogrodu działkowego w studium. 
         Praktycznie każda sprzedaż wiąże się z likwidacją ROD, która bezwzględnie wymaga zgody Związku i spełnienia warunków wynikających z ustawy z dnia 8 lipca 2005r.  o rodzinnych ogrodach działkowych tj. wypłacenia odszkodowań działkowcom za majątek stanowiący ich własność i to wg. wyceny rzeczoznawcy,  odtworzenia  ogrodu na terenie o uregulowanym stanie prawnym.  Należy przypomnieć o tym Agencji, ponieważ nie wspomina o tym fakcie i nie czuje się zobowiązana do przestrzegania prawa, nie możemy patrzeć na to bezkrytycznie.
         Samowolne działania Agencji są bezwzględne w stosunku do jej byłych pracowników, jak również Związku. W czerwcu tego roku Agencja ogłosiła przetarg na zamianę nieruchomości, na której zorganizowany jest ROD „Fort Szczęśliwice” na lokale mieszkalne, po interwencji Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD, działania te zostały wstrzymane. Nie upłynęło jeszcze 3 miesiące, a Agencja próbuje sprzedać następny ogród. Jak długo Agencja będzie stosowała ten sam scenariusz do pozyskania terenu ROD?
         Bezprawne działania Agencji Mienia Wojskowego, Oddziału terenowego w Warszawie, są krzywdzące dla działkowców, byłych żołnierzy i pracowników wojska, ale przede wszystkim są obrazą i lekceważeniem obowiązującego prawa. 
        Okręgowy Zarząd Mazowiecki powiadomił o zaistniałej sytuacji Ministerstwo Obrony Narodowej i Jednostkę zwierzchnią tego oddziału. Informacje przekazaliśmy również do Wojewody Mazowieckiego, który nadzoruje sprawy dysponowania terenami Skarbu Państwa. Wspólnie z Zarządem ROD podejmiemy kolejne kroki w celu obrony ogrodu i działkowców przed bezprawiem.

 


Opracowanie:  Agnieszka Pawlak
Inspektor ds. terenowo-prawnych

« Powrót