wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Informacja z II posiedzenia OZŚ PZD w Kielcach odbytego w dniu 15 września 2011 r.

Strona główna

Informacja z II posiedzenia Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego PZD
w Kielcach odbytego w dniu 15 września 2011 roku.


        W dniu 15.09.2011 r. w siedzibie OZŚ PZD w Kielcach miało miejsce II posiedzenie Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego obecnej kadencji. W obradach wzięli również udział członkowie komisji statutowych (Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz Okręgowej Komisji Rozjemczej) jak również prezesi ROD z terenu województwa świętokrzyskiego.
        Na zaproszenie Prezydium OZ w posiedzeniu wzięła udział Pani Beata Oczkowicz – Wicewojewoda Świętokrzyski.
        Głównym tematem tego dnia były przygotowania do II Kongresu PZD w Warszawie. Członkowie OZ w stosownej uchwale przyjęli listę uczestników II Kongresu z terenu naszego Okręgu.
        W porządku obrad znalazł się także temat jubileuszu 30 – lecia PZD oraz wojewódzkiego Dnia Działkowca. 
         Krótką historię ruchu ogrodnictwa działkowego w naszym kraju przedstawił Prezes OZ.
         Ostatnie 3 lata jako okres najtrudniejszy dla działkowców, ogrodów i Związku został omówiony przez Kierownika Biura OZ ze szczególnym naciskiem na oba wnioski Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego i czekający nas wyrok Trybunału Konstytucyjnego.
         Do wszystkich zebranych skierowany został apel w imieniu Krajowej Rady i Okręgowego Zarządu aby w zbliżających się wyborach postawić na te ugrupowania polityczne i poszczególnych kandydatów, którzy popierają obecną strukturę ogrodnictwa działkowego w Polsce w postaci rodzinnych ogrodów działkowych zrzeszonych w ramach Polskiego Związku Działkowców, dla których fundamentalnym aktem prawnym jako gwarancja istnienia i funkcjonowania jest obowiązująca Ustawa o ROD z 8 lipca 2005 r.
         Wicewojewoda Świętokrzyski w swoim wystąpieniu podkreśliła jak wielką rolę spełniają ogrody działkowe dla społeczności lokalnych. W pełni zgodziła się z przedstawionymi zagrożeniami dla działkowców, ogrodów i Związku zapewniając ze swej strony o wielkiej życzliwości i wszelkiej możliwej pomocy dla ROD na szczeblu wojewódzkim w zakresie ich bieżącego funkcjonowania.  
          Z okazji obu jubileuszy wręczone zostały pamiątkowe puchary dla wybranych ROD, które także w tym roku świętują 30 – lecie swojego istnienia. Zasłużeni działacze społeczni odznaczeni zostali odznakami związkowymi.
          Posiedzenie OZ było także okazją do ogłoszenia wyników konkursów „Wzorowa Działka Roku 2011”. Laureatom wręczono dyplomy oraz nagrody rzeczowe w postaci literatury fachowej oraz zestawów cebulek tulipanów i lilii.
W gronie wyróżnionych znalazły się także Zarządy ROD oraz indywidualni działkowcy
– wystawcy kwiatów lilii na XXVI Wojewódzkiej Wystawie Lilii oraz plonów z działek w trakcie obchodów Dnia Działkowca w dniu 15 sierpnia 2011 r. Dla każdego z wyróżnionych przygotowano okazałe zestawy cebul lilii jako dodatek do pamiątkowego dyplomu.
         Symboliczny kosz z plonami z działek przyjęła także od OZ Pani Wicewojewoda jako wyraz podziękowania za przybycie i skierowane słowa oraz nadzieja na dalszą udaną współpracę na rzecz działkowców i ROD.
         Wynikiem prac obradującej Komisji Uchwał i Wniosków było wypracowanie dwóch stanowisk: Stanowiska OZŚ PZD w sprawie mającego się odbyć w dniu 22 września 2011 r. II Kongresu PZD w Warszawie oraz Stanowisko członków OZ, członków komisji statutowych oraz prezesów ROD w sprawie wystąpienia Prokuratora Generalnego w kwestii zaskarżenia obowiązującej Ustawy o ROD.
         Oba powyższe dokumenty przyjęto przez aklamację.   

                                                           

                                                              Kierownik Biura OZ
                                                                  Jan Stańczyk

« Powrót