wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Stanowisko Prezydium Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD w sprawie prowadzonych w Ministerstwie Infrastruktury konsultacji z członkami Zespołu Stowarzyszeń Działkowych

Strona główna

STANOWISKO

Prezydium Okręgowego Zarządu Łódzkiego
Polskiego Związku Działkowców
z dnia 8 września 2011 roku
w sprawie prowadzonych w Ministerstwie Infrastruktury konsultacji
z członkami Zespołu Stowarzyszeń Działkowych.

                Członkowie Prezydium Okręgowego Zarządu Łódzkiego Polskiego Związku Działkowców wyrażają głębokie oburzenie informacjami o prowadzeniu przez działający przy Ministerstwie Infrastruktury Zespół Stowarzyszeń Działkowych konsultacji w sprawie zasad funkcjonowania ogrodów działkowych w Polsce. Podkreślamy, że osoby skupione wokół pana Ireneusza Jarząbka nie mają jakichkolwiek praw, ani umocowań do reprezentowania użytkowników działek rodzinnych. To grupa ludzi, którzy zostali wykluczeni z Polskiego Związku Działkowców za łamanie prawa i obowiązków statutowych, a obecnie ich rzekoma współpraca dla dobra działkowców jest po prostu aktem odwetu polegającym na zdyskredytowaniu i oczernieniu naszej organizacji. W tym gronie jest doskonale nam znana osoba pana Mieczysława Borowieckiego z Radomska.
Za niezrozumiałe i bulwersujące uważamy całkowite pominięcie Polskiego Związku Działkowców w rozmowach o sprawach środowiska działkowców. Odbieramy to jako lekceważenie największej i najstarszej organizacji skupiającej ponad milion rodzin użytkujących działki. W tym miejscu wypada przypomnieć, że to nie kto inny jak przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury deklarowali w przeszłości chęć współpracy z Polskim Związkiem Działkowców. Słowa zapewniające o dobrej woli i gotowości do prowadzenia rozmów ze Związkiem padły podczas dwóch spotkań z ówczesnym Wiceministrem Infrastruktury panem Olgierdem Dziekońskim. Przedstawiona wówczas propozycja powołania przy Ministerstwie zespołu, który będzie składał się z przedstawicieli Związku i strony rządowej została przyjęta z zadowoleniem i dawała nadzieję na poprawę relacji z przedstawicielami władzy. Niestety, ale powyższe obietnice nie zostały zrealizowane. Ministerstwo Infrastruktury bez żadnych racjonalnych przyczyn nie traktuje PZD jako pełnoprawnego partnera. Ostatnie działania jasno pokazują, że ogrody rodzinne nie są postrzegane jak obiekty użyteczności publicznej, miejsca wzbogacające lokalny krajobraz, służące zaspokajaniu rekreacyjnych i socjalnych potrzeb miejscowej społeczności, a jedynie nieruchomości, które mogą przynosić określone wymierne korzyści. Zaproszenie do rozmów o przyszłości działek i ogrodów osób, które formalnie i faktycznie działkowcami nie są świadczy albo chęci doprowadzenia do szybkiego wyeliminowania PZD z życia publicznego albo o całkowitym braku wizji funkcjonowania ogrodnictwa działkowego w Polsce. Takie wnioski są bolesne i przykre zwłaszcza, że Związek zawsze podkreśla i deklaruje nadal chęć współpracy, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem przy rozwiązywaniu problemów dotyczących ogrodów i działek. Jako legalna organizacja społeczna postrzegamy swoje cele i zadania jako służące ogółowi obywateli, przyczyniające się do poprawy i wzbogacania środowiska naturalnego, kształtowania aktywnych i przyjaznych postaw ludzkich. Nigdy nie negowaliśmy potrzeb rozwoju infrastruktury i celowości realizowania rozmaitych inwestycji w tym zakresie. W związku z tym jako statutowi przedstawiciele ponad 46 tysięcy rodzin użytkujących działki w ogrodach położonych na terenie województwa łódzkiego oczekujemy poważnego traktowania ze strony resortu, który wśród swoich zadań ma tworzenie odpowiednich warunków dla rozwoju, ulepszania i modernizacji ogrodów działkowych.


Izabela Ożegalska – Prezes OZŁ PZD
Maria Stypułkowska – Wiceprezes OZŁ PZD
Henryk Jastrzębski – Sekretarz OZŁ PZD
Jerzy Jaksoń – Skarbnik OZŁ PZD
Czesław Just – Członek Prezydium OZŁ PZD
Andrzej Skup – Członek Prezydium OZŁ PZD
Stanisław Panek – Członek Prezydium OZŁ PZD

 

Łódź, 8 września 2011 roku.

« Powrót