wyszukiwanie w serwisie
 
Strona g│ˇwna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Wspˇ│praca miŕdzynarodowa
Jak zostaŠ dzia│kowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjŕŠ
Z dzia│alnoÂci Okrŕgowych Zarz▒dˇw
Dzia│kowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Partie i Zwi▒zki Zawodowe w obronie dzia│kowcˇw
Obrady Okrŕgowych Zjazdˇw Delegatˇw PZD
Dzia│kowcy w sprawie wyborˇw parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Dzia│kowiec
Konkursy w PZD
WieÂci z Ogrodˇw...
Ciekawe linki
Wzory dokumentˇw
Archiwum wiadomoÂci
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Zwi▒zkowa
Kontakt

Apel uczestnikˇw VIII Zjazdu OZ Podlaskiego skierowany do Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Strona g│ˇwna

                                                     APEL
                   Do ministra Infrastruktury p. Cezarego Grabarczyka

Uczestnicy VIII Zjazdu Okrŕgowego Zarz▒du Podlaskiego Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw wyra┐aj▒ protest i oburzenie na sposˇb prowadzenia konsultacji spo│ecznych w sprawie przysz│oÂci ruchu dzia│kowego. Na Podlasiu dzia│aj▒ 103 Rodzinne Ogrody Dzia│kowe, na ktˇrych wypoczywa, prowadzi uprawy spŕdza wolny ponad 22 tysi▒ce rodzin dzia│kowych. Prowadzone przez ministerstwo rozmowy z powo│anym „zespo│em konsultacyjnym" do spraw ogrodnictwa sk│adaj▒cym siŕ z osˇb, ktˇre z rˇ┐nych przyczyn, zw│aszcza naruszania prawa zwi▒zkowego, zosta│y pozbawione dzia│ek i wydalone ze Zwi▒zku oceniane jest zdecydowanie negatywnie. Chcemy powiedzieŠ, ┐e dzia│ania ministerstwa dotycz▒ milionowej rzeszy dzia│kowcˇw, ktˇrzy s▒ pominiŕci w prowadzonych konsultacjach, na co zdecydowanie mˇwimy NIE! Wzywamy do powa┐nego traktowania partnera spo│ecznego, jakim jest Polski Zwi▒zek Dzia│kowcˇw i nieuszczŕÂliwiania nas na si│ŕ!

                                                              Delegaci na VIII Zjazd OPZ PZD

« Powrˇt