wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Stanowisko członków OZ PZD, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowej Komisji Rozjemczej w Pile w sprawie prowadzenia przez Ministerstwo Infrastruktury konsultacji z członkami Zespołu Stowarzyszeń Działkowych.

Strona główna

Stanowisko

członków Okręgowego Zarządu PZD, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowej
Komisji Rozjemczej w Pile z dnia 10 września 2011 roku
w sprawie prowadzenie przez Ministerstwo Infrastruktury konsultacji
z członkami Zespołu Stowarzyszeń Działkowych
.

            Członkowie Okręgowego Zarządu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz Okręgowej Komisji Rozjemczej obradujący w dniu 10 września 2011 roku w Pile są zaniepokojeni uzyskaną informacją, z której wynika, że przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury utrzymują tajemnicze kontakty z niejakim Panem Ireneuszem Jarząbkiem koordynatorem Zespołu Stowarzyszeń Działkowych.
            Nie tak dawno, bo 5 marca 2010 r. na spotkaniu Prezesa Związku i przedstawicieli władz terenowych PZD w Ministerstwie Infrastruktury Pan Olgierd Dziekoński Podsekretarz Stanu zapewniał swoich rozmówców, że jego działania nie są nakierowane na zmianę ustawy o ROD. Snuł wizję współdziałania Polskiego Związku Działkowców z samorządami by na końcu spotkania wrazić chęć stworzenia zespołu ds. ogrodów działkowych, składającego się z przedstawicieli PZD i Ministerstwa Infrastruktury, który spotykałby się raz w miesiącu, a w szerszym składzie raz na pół roku.

Szanowny Panie Ministrze Infrastruktury!

           Co dzisiaj pozostało z tych obietnic? Czy uważa Pan, że prowadzenie konsultacji z Panem Ireneuszem Jarząbkiem, osobą, która znana jest w naszym środowisku z łamania prawa, jest wypełnieniem zobowiązań ze spotkania w dniu 5 marca 2010 roku? Czy godnym Ministerstwa Infrastruktury jest ustanowienie tego Pana koordynatorem Zespołu Stowarzyszeń Działkowych? Podobnych pytań można mnożyć wiele.
           Znamienna jest również treść jednego z e-mali powielających informację Jana Kucickiego adresowaną do Ireneusza Jarząbka. Czytamy w niej między innymi cyt. „Z rewolucyjnym pozdrowieniem na pohybel PZD!!!". To świadczy tylko o tym, kogo reprezentuje Pan Ireneusz Jarząbek. Jest to nieliczne środowisko, które łamie nasze prawo związkowe, dąży do rozbicia tradycji ogrodnictwa działowego i likwidacji PZD w imię swoich partykularnych interesów zmierzających w kierunku komercjalizacji.

Panie Ministrze!

            My uczestnicy spotkania apelujemy o podjęcie prawdziwej współpracy z Polskim Związkiem Działkowców w duchu ustaleń i deklaracji prezentowanych na spotkaniu w dniu 5 marca 2011 roku.
            Żądamy zaprzestania tajemniczych kontaktów z przedstawicielami Zespołu Stowarzyszeń Działkowych. Ich dążenia nie mają nic wspólnego z rozwojem i kultywowaniem ponad 100 letniej tradycji ogrodnictwa działkowego w Polsce.

Niniejsze stanowisko kierujemy do:
- Marszałka Sejmu i Senatu RP
- Parlamentarzystów Ziemi Pilskiej
- Ministra Infrastruktury
- Prezesa Krajowej Rady PZD
- Premiera Rządu RP

Piła, dnia 10 września 2011 r.

« Powrót