wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Protest OZ PZD w Pile na pismo Prezydenta Ostrołęki w sprawie stwierdzenia nieważności umów notarialnych na przekazanie gruntów ROD w wieczyste użytkowanie.

Strona główna

Protest 
 
Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Pile
z dnia 10 września 2011 roku

na pismo Prezydenta Ostrołęki do Prezesa Krajowej Rady PZD w sprawie stwierdzenia nieważności umów notarialnych na przekazanie gruntów rodzinnych ogrodów działkowych w wieczyste użytkowanie.

Uczestnicy zebrania Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Pile po zapoznaniu się z informacjami zamieszczonymi w intrenecie w sprawie wystąpienia Prezydenta Miasta Ostrołęki o stwierdzenie nieważności aktów notarialnych - umów na wieczyste użytkowanie do gruntów rodzinnych ogrodów działkowych w Ostrołęce stwierdzamy, że wniosek ten to zamach na ogrody działkowe i nabyte prawa działkowców do bezpłatnego korzystania z ziemi oraz zagwarantowanego prawa własności do naniesień i nasadzeń na swoich działkach. Los działkowców w tych ogrodach będzie zależał od urzędnika w gminie. Trudno nam uwierzyć, że po 21 latach transformacji ustrojowej w naszym Państwie, w kraju należącym do Unii Europejskiej Prezydent miasta występuje o rozwiązanie aktów notarialnych sporządzonych zgodnie z obowiązującym prawem na użytkowanie wieczyste do gruntów czterech rodzinnych ogrodów działkowych, które zajmują powierzchnię 100 ha i użytkuje w nich działki 2337 rodzin działkowych.
Zastanawiamy się, czy działkowcy mogą ufać naszemu Państwu w sprawie stanowionego przez niego prawa, skoro można po 15 latach od zawarcia aktu notarialnego żądać jego rozwiązania.
Sprzeciwiamy się takiej zaskakującej i bezprawnej inicjatywie, gdyż zawarte akty notarialne zostały sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i nie mogą one być podważane.
Nasz protest kierujemy do Prezydenta Ostrołęki oraz do wiadomości działkowców z rodzinnych ogrodów działkowych tegoż miasta i Prezesa Krajowej Rady PZD.

                    Przewodniczący                                 Wiceprezes
            Komisji Uchwał i wniosków                        OZ PZD w Pile
                 Ostaszewski Marian                           Ryszard Kukawka

Piła, dnia 10 września 2011 roku

« Powrót